Menu

13 września 2005 (282-289/05)

Komunikat

Informacje z pracy Komisji Krajowej za okres od marca 2004 do czerwca 2005 roku przyje3o prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" obradujące 13 września 2005 roku w Gdańsku.

Omówiono także wszystkie zgłoszone przez struktury związku poprawki do projektów uchwał przygotowanych na XIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" (Białystok, 13-14 października 2005 r.).

Prezydium KK zapoznało się ze szczegółami organizacyjnymi pielgrzymek do Częstochowy (17-18 września 2005 r.) i Rzymu (kwiecień 2006 r.).

Ustalono projekt porządku obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaplanowanych na 14 września br. w Gdańsku.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 282/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Ziemia Łódzka wyraża zgodę na nadanie ulicy w Pabianicach nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 283/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" i logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" oraz logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność" na metalowej replice poległych stoczniowców w Gdańsku wykonanej przez "Jerzy Marcinek VISUAL system".

Decyzja Prezydium KK nr 284/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" i logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" oraz logo XXV-lecia NSZZ "Solidarność" na zaproszeniach, ulotkach i plakatach przygotowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA na organizowane obchody 25-lecia powstania NSZZ "Solidarność" w Pile.

Decyzja Prezydium KK nr 285/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 286/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 287/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 288/05
ws. wykonania praw właścicielskich w Funduszu Gospodarczym sp. z o.o.


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" reprezentujące NSZZ "Solidarność" jako jedynego wspólnika Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. na podstawie uchwały KK nr 622/98 podejmuje decyzję o odbyciu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podejmuje następującą uchwałę:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. z 13.09.2005 r.


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje wyboru Jerzego Langera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej wybranej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 5.04.2004 r.

Decyzja Prezydium KK nr 289/05
ws. upoważnienia do podpisania umowy z MGiP


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Janusza Śniadka - Przewodniczącego KK oraz Stefana Kubowicza - Skarbnika KK do podpisania umowy nr BAB.I. - /P/05 z Ministerstwem Gospodarki i Pracy.
   

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.