Menu

20 września 2005 (290-296/05)

Komunikat

Na wniosek Zarz1du Regionu Ma3opolska Delegatura Wadowice, prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" obradujące 20 września 2005 roku w Gdańsku wyraziło zgodę, aby plac w pobliżu Domu Rodzinnego Karola Wojtyły i Bazyliki pw. NMP w Wadowicach otrzymał nazwę "Plac Solidarności".

Podczas posiedzenia prezydium KK postanowiło skierować do Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla wniosek dotyczący zainicjowania kontroli konstytucyjności przepisów ordynacji podatkowej. Prawnicy Komisji Krajowej, dokonując analizy tych przepisów stwierdzają, iż wprowadzona do prawa podatkowego nowa instytucja tzw. "wiążących interpretacji" narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zakaz nakładania na obywateli danin publicznych w innej niż ustawowa formie. Dwuznaczność sformułowań zawartych w ustawie otwiera szerokie pole do interpretacji, co narusza zasadę państwa prawnego. Stąd prośba o skierowanie przez Rzecznika wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Wobec dramatycznie złej sytuacji w ochronie zdrowia prezydium KK przyjęło dokument, w którym domaga się od rządu RP i Narodowego Funduszu Zdrowia takich rozwiązań systemowych, które spowodują dostępność świadczeń medycznych oraz zabezpieczą pokrycie kosztów ich realizacji. Poprawa kondycji i wzrost dofinansowania służby zdrowia powinny stać się priorytetem obecnego i przyszłego rządu. Związek oczekuje prowadzenia dalszych prac w kierunku eliminowania nieuzasadnionych dysproporcji w poziomie finansowania opieki zdrowotnej.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 290/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 291/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 292/05
ws. powołania kierownika projektu szkoleniowego "Szkolenie przedstawicieli pracowników w dziedzinie analizy ekonomicznej i finansowej"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w nawiązaniu do swojej decyzji nr 131/05 z 10 maja 2005 r. powołuje na kierownika projektu szkoleniowego "Szkolenie przedstawicieli pracowników w dziedzinie analizy ekonomicznej i finansowej", którego partnerem jest firma S. Partner (poprzednia nazwa firmy Syndex Polska) Marię Magdalenę Laskowską.

Decyzja Prezydium KK nr 293/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Małopolska Delegatura Wadowice, przy akceptacji Zarządu Regionu wyraża zgodę, aby plac w pobliżu Domu Rodzinnego Karola Wojtyły i Bazyliki pw. NMP w Wadowicach otrzymał nazwę "Plac Solidarności".

Decyzja Prezydium KK nr 294/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek delegatury Regionu Świętokrzyskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy akceptacji Zarządu Regionu Świętokrzyskiego wyraża zgodę na nadanie rondu u zbiegu ulic Romualda Traugutta, Świętokrzyskiej i Stanisława Staszica nazwy 25-lecia NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 295/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek delegatury Regionu Świętokrzyskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy akceptacji Zarządu Regionu Świętokrzyskiego wyraża zgodę na nadanie ulicy położonej na terenie rewitalizowanego obszaru poprzemysłowego starego zakładu huty w Ostrowcu Świętokrzyskim nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 296/05
ws. podziału środków na wojewódzkie Oddziały NFZ w roku 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wobec dramatycznie złej sytuacji w ochronie zdrowia domaga się takich rozwiązań systemowych, które spowodują dostępność świadczeń medycznych oraz zabezpieczą pokrycie kosztów ich realizacji. Poprawa kondycji i wzrost dofinansowania służby zdrowia powinny stać się priorytetem obecnego i przyszłego rządu.

Prezydium KK popiera opinię Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia

NSZZ "Solidarność" wyrażoną w stanowisku z dnia 9.09.2005 r. w sprawie podziału środków na wojewódzkie Oddziały NFZ w roku 2006 (w załączeniu).

Prezydium KK oczekuje prowadzenia dalszych prac w kierunku eliminowania nieuzasadnionych dysproporcji w poziomie finansowania opieki zdrowotnej.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.