Menu

4 października 2005 (300-304/05)

Komunikat

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek skierował na ręce Prezydenta Miasta Białegostoku Ryszarda Tura list kondolencyjny, składając w imieniu Komisji Krajowej wyrazy współczucia wszystkim pogrążonym w żałobie po katastrofie drogowej, jaka miała miejsce 30 września w Jeżewie.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podczas posiedzenia 04 października 2005 roku w Gdańsku uzgodniło projekt porządku obrad XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność, który 13 i 14 października będzie obradował w miejscowości Wasilków koło Białegostoku.

Prezydium KK pozytywnie zaopiniowało projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy ws. szczegółowych warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków i Ministra Polityki Społecznej ws. nadzoru i kontroli pomocy społecznej zgłaszając uwagi szczegółowe.

Podjęto także decyzję o desygnowaniu dr. hab. Krzysztofa Schmidta-Szałowskiego jako przedstawiciela związku do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Prezydium KK zapoznało się z informacją z obrad Naczelnej Rady Zatrudnienia, która poparła wniosek "Solidarności" i odrzuciła propozycję Ministra Finansów zmniejszenia składki pracodawców na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w roku 2006. Naczelna Rada zatrudnienia zwróciła się do Ministra Gospodarki i Pracy o przygotowanie zmian ustawowych w celu przywrócenia pełnego katalogu wypłat pracowniczych.

W dniu 05 października 2005 roku prezydium KK spotkało się z przedstawicielami Sekretariatu Łączności, Sekcji Krajowej Pracowników Poczty oraz Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" Poczty Polskiej z Olsztyna, Gdańska, Krakowa i Katowic. Rozmowy dotyczyły bieżących spraw związkowych.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 300/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie szczegółowych warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów stanowisk pracy dla bezrobotnych


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy ws. szczegółowych warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków:

    * w § 2 ust. 2 pkt 1 po słowach "nie zaleganiu" należy koniecznie dopisać "z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników"
    * w § 3 ust.1 pkt 3 po słowach "podmiot nie zalega" należy koniecznie dopisać "z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz"

Decyzja Prezydium KK nr 301/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

Decyzja Prezydium KK nr 302/05
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" desygnuje jako swojego przedstawiciela do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dr hab. Krzysztofa Schmidta-Szałowskiego.

Decyzja Prezydium KK nr 303/05
ws. upoważnienia do zawarcia umowy nabycia lokalu mieszkalnego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie par. 42 ust. 7 Statutu NSZZ "Solidarność", upoważnia Janusza Śniadka - Przewodniczącego KK oraz Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego KK do zawarcia w imieniu NSZZ "Solidarność" umowy nabycia lokalu mieszkalnego na potrzeby Komisji Krajowej.

Decyzja Prezydium KK nr 304/05
ws. upoważnienia do podpisania umowy dot. remontu nieruchomości w Brukseli


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego KK oraz Stefana Kubowicza - Skarbnika KK do podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym "SIGMA" na wykonanie remontu kapitalnego nieruchomości w Brukseli przy ulicy Concilation nr 76.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.