Menu

18 października 2005 (305-310/05)

Komunikat

-  W ciągu 9 lat zorganizowaliśmy 900 tys. pracowników - mówi Carl Leinonen z amerykańskiego związku UNI Ochrona. Carl Leinonen był gościem ostatniego posiedzenia prezydium Komisji Krajowej, które odbyło się w Gdańsku 18 października br.

Od stycznia przyszłego roku NSZZ "Solidarność" razem z UNI Ochrona będzie prowadził kampanię wśród pracowników ochrony w Regionie Mazowsze. W sektorze ochrony w Polsce pracuje 250 tys. pracowników - 20 proc. w Warszawie i okolicach. Tylko niewielka część pracowników ochrony jest zorganizowana w związki zawodowe. Kampania skierowana do pracowników ochrony jest częścią działań, które UNI Ochrona będzie prowadzić również w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech i Południowej Afryce. Zdaniem Carla Leinonena, jeśli związki chcą funkcjonować w globalnej gospodarce, to muszą działać wspólnie. - Nawet jeśli w jednym kraju będzie wzrastać uzwiązkowienie to związki nie będą silne, jeśli mamy globalnych pracodawców - mówi Leinonen.

Prezydium Komisji Krajowej zaopiniowało również projekty rozporządzeń Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Nie wniesiono uwag do projektu rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz projektu w sprawie przyjęcia Uzupełnionego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2008. Negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego.

Prezydium Komisji Krajowej przygotowało również projekt porządku obrad Komisji Krajowej, która odbędzie się 26 października w Warszawie.
Decyzja Prezydium KK nr 305/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (z 12.09.2005) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego. Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminów wypłacania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego z 7 dni do 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane (§ 6 ust. 1).

Obecnie ilość wypłacanych świadczeń dla bezrobotnych jest mniejsza z roku na rok, a nowa publiczna służba zatrudnienia we wszystkich programach rządowych ma coraz lepszą organizację pracy oraz premie dla kierowników za sprawność obsługi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby utrzymać dotychczasowy zapis i termin wypłaty.


Decyzja Prezydium KK nr 306/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2008


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2008.

Decyzja Prezydium KK nr 307/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (z 12.09.2005) zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji bezdomnych i poszukujących pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 308/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych oraz szczegółowych warunków ustalania świadczenia


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (z 12.09.2005) w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych oraz szczegółowych warunków ustalania świadczenia.

Decyzja Prezydium KK nr 309/05
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Oddziału Zarządu Reginu Warmińsko - Mazurskiego w Bartoszycach przy akceptacji Zarządu Regionu Warmińsko - Mazurskiego wyraża zgodę na nadanie rondu przy zbiegu ulic Kętrzyńskiej z przedłużeniem ulic Boh. Warszawy i 11-go Listopada w Bartoszycach nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 310/05
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w zespole ds. Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Henryka Stachowiaka jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w zespole ds. Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.