Menu

19 kwietnia 2006 (78-81/06)

Komunikat

Występującymi aktualnie napięciami społecznymi i sytuacją zaangażowanych w nie struktur związkowych zajęło się prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na swoim posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 roku w Gdańsku. Omówiono w szczególności przebieg trwających protestów w służbie zdrowia, telekomunikacji oraz napiętą sytuację w sektorze bankowym.

Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekty rozporządzeń w sprawach: trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych; dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

Prezydium KK przedyskutowało wstępną taktykę związku w pracach nad projektem umowy społecznej w Komisji Trójstronnej.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 78/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.03.2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych.

Decyzja Prezydium KK nr 79/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4.04.2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Decyzja Prezydium KK nr 80/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia pod warunkiem określenia konkretnych stawek w przedziałach kwotowych przewidzianych dla danego stanowiska oraz zapewnienia właściwego trybu konsultacji ze związkami zawodowymi.

Decyzja Prezydium KK nr 81/106
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.