Menu

23 maja 2006 (104-106/06)

 

Komunikat

Sytuacją w przemyśle stoczniowym oraz przebiegiem porannego wiecu w Stoczni Gdynia S.A. zajmowało się prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na swoim posiedzeniu w dniu 23 maja 2006 roku w Gdańsku.

Blisko 3 tysiące pracowników Stoczni Gdynia wzięło udział w wiecu informacyjnym zorganizowanym przez Komitet Protestacyjny przed budynkiem dyrekcji. Stoczniowców wspierali m.in. związkowcy z Huty Częstochowa, Zakładów Cegielskiego oraz trójmiejskich i szczecińskich stoczni. Pracownicy stoczni żądali natychmiastowego rozdzielenia Stoczni Gdynia i Stoczni Gdańskiej, podniesienia kapitału akcyjnego Stoczni Gdynia i udzielenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu deklarowanej wcześniej pożyczki w wysokości 60 mln zł. Jeśli któryś z tych warunków - uzgodnionych wcześniej z rządem - nie zostanie pilnie spełniony, stoczniowcy pojadą z ogólnokrajową manifestacją do Warszawy.

Podczas posiedzenia zaopiniowano zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prezydium KK poparło m. in. wprowadzenie - od wielu lat postulowanych przez "Solidarność" - waloryzacji progów podatkowych oraz ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko. Związek wciąż oczekuje na rozszerzenie ulg dla rodzin przyznawanych na każde dziecko. Negatywnie oceniono natomiast zmiany zapowiadające m. in. likwidację zwolnienia opodatkowania dochodów w części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, a także likwidację 50 proc. kosztów uzyskania przychodu związanych z prawami autorskimi, co spowoduje znaczące obniżenie dochodów nauczycieli akademickich oraz twórców. Jednocześnie prezydium KK przypomniało swój postulat o uznanie przez rząd "bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi" za rzeczowe świadczenia otrzymywane przez pracownika.

Prezydium KK zapoznało się z raportem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych nt. wdrażania programu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

  • Dariusz Wasielewski rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 104/06
ws. opinii o projekcie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej opiniując zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:
I. popiera następujące zmiany:

  1. wprowadzenie postulowanej od lat przez NSZZ "Solidarność" waloryzacji progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek,
  2. przywrócenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prywatną opiekę medyczną pracowników,
  3. wprowadzenie elementu polityki prorodzinnej w zakresie wprowadzenia ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko. Jednocześnie oczekujemy (w miarę wygospodarowanych w budżecie państwa środków) rozszerzenia ulg dla rodzin przyznawanych na każde dziecko.

II. negatywnie opiniuje następujące zmiany:

  1. likwidację ryczałtu z najmu - kolejnym utrudnieniem dla drobnych podatników jest likwidacja ryczałtowego opodatkowania dochodów z najmu osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  2. likwidację zwolnienia opodatkowania dochodów w części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - taka propozycja ograniczy będący w stanie agonalnym rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży pozostawiając ten problem, jedynie niedofinansowanemu wystarczająco szkolnictwu oraz zasobności rodziców,
  3. likwidację odliczenia od dochodu wydatków poniesionych przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów - powyższa zmiana może negatywnie wpłynąć na działalność klubów sportowych,

4. likwidację 50% kosztów uzyskania przychodu związanych z prawami autorskimi co spowoduje znaczące obniżenie dochodów nauczycieli akademickich oraz twórców,

Z zadowoleniem przyjmujemy medialne zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące wycofania likwidacji tzw. ulgi internetowej.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postuluje o uznanie przez ustawodawcę "bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi" za rzeczowe świadczenia otrzymywane przez pracownika w myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Decyzja Prezydium KK nr 105/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Dolny Śląsk wyraża zgodę na nadanie rondu przy zbiegu ulic Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Armii Krajowej w Brzegu nazwy NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 106/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w Katalogu Marek opracowanego i wydanego z okazji "Roku Gdańskiej Przedsiębiorczości" na podstawie prowadzonych badań identyfikacji marek kojarzonych z Gdańskiem. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Gdańsk.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.