Menu

Decyzja Prezydium KK nr 124/2013 ws. opinii o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2014

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie ocenia przedstawione Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2014. Zdaniem NSZZ „Solidarność”, niestety, potwierdziły się obawy dotyczące negatywnego wpływu reguły wydatkowej na poziom wydatków pobudzających wzrost gospodarczy, przeszacowania wskaźników PKB, inflacji, wzrostu poziomu bezrobocia oraz tłumienia spożycia indywidualnego, skutkiem czego są niższe o około 24 mld zł dochody budżetu państwa. Minister Finansów zapowiada konieczność nowelizacji ustawy budżetowej oraz wprowadzenie nowej reguły wydatkowej, a w związku z tym przedłożone założenia stracą swoją aktualność. Podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim „Założenia” oparte są na nierealnych wskaźnikach. Trudno jest dzisiaj podzielać optymizm Rządu w kwestii realnego ponad dwu-procentowego wzrostu konsumpcji prywatnej w sytuacji rosnącego, bardzo wysokiego bezrobocia, stałego ograniczania wzrostu płac w przedsiębiorstwach, nieznacznego podniesienia minimalnego wynagrodzenia o najniższy gwarantowany stopień zapisany w ustawie, braku waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz niskiej indeksacji emerytur i rent. Pesymizm oceny planowanego wzrostu konsumpcji prywatnej dodatkowo potęguje fakt prowadzonych przez rząd kolejnych działań ograniczających poziom dochodów pracowniczych, choćby poprzez zmiany w Kodeksie pracy, a dotyczące czasu pracy.  Nie można pominąć faktu, negatywnego wpływu tych czynników na oceny ryzyka inwestycyjnego przez inwestorów prywatnych, a tym samym na wyhamowywanie realnego tempa inwestycji prywatnych i w konsekwencji spadku ich udziału we wzroście PKB. Przyjęcie tak optymistycznych założeń wzrostu spożycia indywidualnego, wzrostu inwestycji prywatnych oraz innych determinantów wzrostu PKB powodują, kolejny rok z rzędu, prognozę nierealnie wysokiego wzrostu gospodarczego, co szczególnie dziwi przy trwającej recesji wewnętrznej oraz stałych napięciach na rynkach europejskich i światowych. Również rządowe prognozy przyszłorocznej inflacji kolejny rok z rzędu odbiegają od obecnych realiów rynku i przewidywań ekspertów. Ostatnie prognozy NBP, mówiące o inflacji najwyżej rzędu 2%, również potwierdzają nadmierny optymizm Rządu w tym obszarze. Największą przeszkodą w osiągnięciu założonych wskaźników wzrostu jest brak zdecydowanych rozwiązań ukierunkowanych na wzmocnienie rynku pracy - wzrostu zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń. Takie działania przyczyniłyby się do podwyższenia popytu indywidualnego, który w naszym kraju jest głównym czynnikiem wzrostu PKB. W walce z bezrobociem oraz w celu ożywienia rynku pracy, konieczne jest odblokowanie środków z Funduszu Pracy. Sytuacji rynku pracy nie poprawi również podniesienie wieku emerytalnego, na które rynek ten nie jest przygotowany - brakuje miejsc pracy dla osób starszych oraz młodych, rozpoczynających karierę zawodową. Zamrażanie środków z Funduszu Pracy, które powinny służyć rynkowi pracy jest sprzeczne z Zaleceniami Komisji Europejskiej dla Polski z dnia 29.05.2013 w sprawie Krajowego Programu Reform (KPR). Komisja Europejska jednoznacznie wskazuje na bardzo wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych oraz niedostateczne działania polskiego Rządu w celu poprawy sytuacji w tym obszarze. Dodatkowy niepokój budzą wyniki ostatniego Raportu OECD, w którym Polska obok m.in. Grecji i Hiszpanii znalazła się w grupie krajów UE, w których bezrobocie w przyszłym roku będzie wzrastało. Obawy Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” budzi zapowiadana nowelizacja budżetu państwa na rok 2013, która poprzez wprowadzenie cięć budżetowych, również tych inwestycyjnych, spowoduje jeszcze większe pogłębienie recesji. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oczekuje jak najszybszego przedstawienia projektów rządowych (nowelizacja ustawy o finansach publicznych, nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013), o których Związek dowiaduje się za pośrednictwem środków masowego przekazu.   NSZZ „Solidarność” ponawia swoje propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzenia minimalnego, waloryzacji emerytur i rent oraz wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zawarte we wspólnych ustaleniach strony pracowników w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych: NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (w załączeniu).
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.