Menu

Decyzja Prezydium KK nr 122/2013 ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje poselski  ( KP PIS) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. NSZZ „Solidarność” od wielu lat opowiada się jednoznacznie za wprowadzeniem zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele, czego wyrazem jest m.in. akcja informacyjna prowadzona pod hasłem „Stop dla handlu w niedziele”. Prezydium KK pozytywnie ocenia dodanie do katalogu prac dozwolonych w niedzielę pracy na stacjach benzynowych. Obecnie praca taka i tak w praktyce jest dopuszczona, co wynika z wykładni przyjętej m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy. Wprowadzenie takiej regulacji wprost do Kodeksu pracy będzie skutkowało zwiększeniem pewności co do stanu prawnego. Abstrahując od oceny merytorycznej proponowanych zmian należy podkreślić, że z punktu widzenia techniki legislacyjnej należy w sposób jednoznaczny określić relację pomiędzy art. 1519a i art. 15110 Kodeksu pracy, w celu uniknięcia w przyszłości wątpliwości, który z nich ma charakter generalny (ogólny), a który szczególny. Problem ten mogłoby rozwiązać dodanie w treści art. 15110, po wyrazach „Praca w niedziele i święta” sformułowania „z zastrzeżeniem art. 1519a”.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.