Menu

Decyzja Prezydium KK nr 117/2013 r. ws. opinii projekcie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia – COM (2013) 430

  Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia – COM (2013) 430. Projekt zakłada utworzenie sieci publicznych służb zatrudnienia złożonej z publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich oraz Komisji. Cele Wniosku sprowadzają się do walki z wykluczeniem społecznym, usprawnienia integracji rynków pracy, usprawnienia mobilności zawodowej i geograficznej oraz realizacji celów wyznaczonych w ramach strategii Europa 2020. Zdaniem Prezydium KK inicjatywy sieci, jej funkcjonowanie i ogólne ramy projektu, nie budzą zastrzeżeń. Jednakże zmiany wymaga ustanowiony w artykule 9 okres sprawozdawczy, który ma wynosić 4 lata. Mając na uwadze, iż funkcjonowanie całej sieci ma trwać od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020 r. tj. 7 lat, ustanowienie tak długiego czteroletniego okresu sprawozdawczego zaburzy monitoring działań sieci. Ponadto okres ten nie będzie powiązany kalendarzowo z całym czasem, na który sieć ma być powołana. W tym stanie rzeczy Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” proponuje, aby wydłużyć czas funkcjonowania sieci o 1 rok i jednocześnie ustanowić dwuletnie okresy sprawozdawcze. Przyjęcie powyższej uwagi pozwoli na prowadzenie efektywnej kontroli sieci w zakresie powierzonych jej zadań i spowoduje wprowadzenie trzech sprawozdań przejściowych i jednego sprawozdania kończącego okres funkcjonowania sieci.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.