Menu

8 sierpnia 2006 (131-138/06)

Komunikat

Z apelem o pośmiertne nadanie stopnia generalskiego pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu zwróciło się do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podczas posiedzenia w dniu 08 sierpnia 2006 roku w Gdańsku. Prezydium KK poparło liczne głosy środowisk kombatanckich. Pułkownik Ryszard Kukliński jest Honorowym Członkiem NSZZ "Solidarność" - tytuł ten nadał mu Krajowy Zjazd Delegatów obradujący jesienią 1998 roku w Jastrzębiu Zdroju.

W trakcie posiedzenia zaopiniowano projekty ustaw: Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym; rządowy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Omówiono także projekt porządku obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaplanowanych na 22-23 sierpnia w Warszawie.

Dariusz Wasielewski rzecznik prasowy KKApel Prezydium KK nr 131/06
ws. nadania pośmiertnego awansu na stopień generalski


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" popierając apel organizacji kombatanckich zwraca się do Prezydenta RP o nadanie pośmiertnego awansu na stopień generalski dla pułkownika Ryszarda Kuklińskiego - Honorowego Członka NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 132/06
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS ws. zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym.

Decyzja Prezydium KK nr 133/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do proponowanej zmiany w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne dotyczącej możliwości uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o możliwości dalszego korzystania z pomocy publicznej przez pracodawcę zatrudniającego osoby niepełnosprawne, który przekroczył określony przepisami Rozporządzenia Komisji WE nr 2204/2002 z 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, pułap otrzymanej pomocy w wysokości 15 mln EURO przez dowolny okres trzyletni.

Decyzja Prezydium KK nr 134/06
ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniując rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie wyraża zgody na skrócenie terminu zawarcia uzgodnienia w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie dodatkowego zwiększenia wskaźnika waloryzacji ponad wskaźnik określony w projekcie ustawy w art. 89 ust. 1. Skrócenie terminu poniżej 14 dni (proponuje się 5 dni) uniemożliwi partnerom społecznym przeprowadzenie jakiejkolwiek konsultacji przed zajęciem stanowiska w tak ważnej dla środowiska emerytów i rencistów sprawie, jaką jest waloryzacja ich świadczeń.

Pozostałe zmiany polegające na wprowadzeniu corocznej waloryzacji świadczeń z uwzględnieniem inflacji oraz 20 procentowego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, a także skróceniu terminu wyrównywania świadczeń z tak zwanego "starego portfela" emerytur i rent opiniujemy pozytywnie.

Decyzja Prezydium KK nr 135/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" podczas koncertu Davida Gilmoura z Pink Floyd organizowanego przez Fundację Gdańską.

Decyzja Prezydium KK nr 136/06
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Wielkopolska wyraża zgodę na umieszczenie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na stronie internetowej www.belarusnews.co.uk (Białoruski Prospekt-Belarusian Prospekt) prowadzonej przez Białoruskie Kulturalno Naukowe Centrum w Poznaniu.

Decyzja Prezydium KK nr 137/06
ws. upoważnienia do podpisania protokołu dodatkowego do PUZP dla pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Mirosława Kamieńskiego - przewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Cywilnych MON do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" protokołu dodatkowego nr 15 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 roku.

Decyzja Prezydium KK nr 138/06
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do grupy roboczej EKZZ ds. Zrównoważonego Rozwoju


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyznacza Agnieszkę Dojlido jako przedstawicielkę NSZZ "Solidarność" w grupie roboczej EKZZ ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.