Menu

Decyzja Prezydium KK nr 204/2011 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy na podstawie, której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2011 r.  w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy na podstawie, której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym: - § 3 ust. 2 – informacje zawarte w pkt 3-5, które są fakultatywne ze względu na swoje znaczenie powinny być włączone do informacji obowiązkowych. W pkt 5 należy dookreślić, iż procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób dotyczy środków pozostałych po dokonaniu wypłaty środków należnych małżonkowi zmarłego członka funduszu zgodnie z art. 131 i 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, późn. zm.). - § 5 ust. 2 – proponowany w projekcie zapis nie zabezpiecza interesów osób ubezpieczonych, ponieważ fundusz emerytalny sam wyznacza sobie termin, tryb i formę usunięcia braków stwierdzonych w formularzu. Dlatego wnosimy o określenie terminu dotyczącego usunięcia braków stwierdzonych w otrzymanym formularzu umowy np. nie dłuższego niż 14 dni. - § 6 ust. 2 – proponujemy uzupełnić treść propozycji o obowiązek przekazania formularza członkowi funduszu w terminie 14 dni od potwierdzenia zawarcia umowy.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.