Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 197/2011 ws. propozycji przedłużenia protokołu z Kioto

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opowiada się przeciwko podpisywaniu nowych wiążących porozumień dotyczących dalszych redukcji emisji gazów cieplarnianych po roku 2012 do momentu wywiązania się z wszystkich przyjętych przez sygnatariuszy Protokołu z Kioto zobowiązań. Opowiadamy się za działaniami na rzecz rozszerzenia realizacji Protokołu z Kioto na te państwa, które nie zrealizowały przyjętych zobowiązań oraz te, które dotychczas nie były zobowiązane do redukcji emisji, a są znaczącymi emitentami gazów cieplarnianych. Jesteśmy przekonani, że taki poszerzony o nowe kraje Protokół z Kioto powinien wiązać wszystkie gospodarki świata, bowiem jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, nawet największe poświęcenie tylko części państw nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jednocześnie widzimy konieczność i deklarujemy gotowość udziału w pracach nad modyfikacją unijnej polityki klimatycznej, która zapewniłaby uwzględnienie specyfiki gospodarek poszczególnych państw.
Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.