Menu

Decyzja Prezydium KK nr 197/2011 ws. propozycji przedłużenia protokołu z Kioto

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opowiada się przeciwko podpisywaniu nowych wiążących porozumień dotyczących dalszych redukcji emisji gazów cieplarnianych po roku 2012 do momentu wywiązania się z wszystkich przyjętych przez sygnatariuszy Protokołu z Kioto zobowiązań. Opowiadamy się za działaniami na rzecz rozszerzenia realizacji Protokołu z Kioto na te państwa, które nie zrealizowały przyjętych zobowiązań oraz te, które dotychczas nie były zobowiązane do redukcji emisji, a są znaczącymi emitentami gazów cieplarnianych. Jesteśmy przekonani, że taki poszerzony o nowe kraje Protokół z Kioto powinien wiązać wszystkie gospodarki świata, bowiem jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, nawet największe poświęcenie tylko części państw nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jednocześnie widzimy konieczność i deklarujemy gotowość udziału w pracach nad modyfikacją unijnej polityki klimatycznej, która zapewniłaby uwzględnienie specyfiki gospodarek poszczególnych państw.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.