Menu

Decyzja Prezydium KK nr 191/2011 ws. uwag do projektu Informacji MPiPS o skutkach obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(…)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu Informacji Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r.  o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842):
  1. Z punktu I.3. wynika, że dwa województwa (Lubelskie, Świętokrzyskie) na szczeblu gminnym (Tab. 3) nie posiadają ośrodków wsparcia zapewniających miejsca osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Natomiast z punktu II.3. wynika, że takie ośrodki nie funkcjonują aż w pięciu województwach (Dolnośląskie, Lubelskie, Łódzkie, Opolskie, Świętokrzyskie) na szczeblu powiatowym (Tab. 8). W projekcie Informacji brak jest wyjaśnienia czy ta sytuacja jest wynikiem braku potrzeb, czy też potrzeby te zaspakajane są w pełni przez Ośrodki Interwencji Kryzysowej (Tab. 9).
  2. W Tabeli 12 zestawiono liczbę powiatów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach województw. Zwraca uwagę województwo Mazowieckie, które na 42 powiaty ma jedynie 8 podmiotów realizujących to zadanie. Podobna sytuacja występuje w województwie Pomorskim, gdzie na 36 powiatów, jedynie w 4 zadanie jest realizowane. Należy podkreślić, że w województwie Pomorskim, zgodnie ze „Sprawozdaniem z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za  2010 r.” występuje największa liczba osób korzystających z pomocy Ośrodków Interwencji Kryzysowej. W projekcie Informacji brakuje analizy dostępności i realizacji programu.
  3. W punkcie VIII, gdzie wymienia się poszczególnych członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pominięto Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.