Menu

Decyzja Prezydium KK nr 190/2011 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2011 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: 1. W następujących wzorach formularzy: - Załącznik nr 1 – ZUS Z-3, - Załącznik nr 2 – ZUS Z-3a, - Załącznik nr 3 – ZUS Z-3b, - Załącznik nr 5 – ZUS Np-7, - Załącznik nr 6 – ZUS Z-15 wprowadzono wymóg podawania numeru rachunku bankowego osoby ubezpieczonej, na które wpłacane są dochody lub kwoty świadczeń ubezpieczonego. W naszej opinii nie powinien to być bezwzględny nakaz a jedynie fakultatywna informacja. 2. W świetle koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w UE może pojawić się problem identyfikacji dziecka – członka rodziny nie posiadającego numeru PESEL (Wzór  wniosku o zasiłek opiekuńczy - Załącznik nr 6 – ZUS Z-15).
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.