Menu

Decyzja Prezydium KK nr 86/2011 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa z dnia 11 marca 2011 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia przedstawiony przez Ministra Skarbu Państwa projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa z dnia 11 marca 2011 r. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po raz kolejny zwraca uwagę na niekonsekwentne działania Ministerstwa Skarbu Państwa w obszarze zmian uregulowań prawnych dotyczących prywatyzacji. W chwili obecnej w Sejmie znajduje się przed drugim czytaniem negatywnie oceniany przez Związek projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. Nie do zaakceptowania jest fakt, że w tym samym czasie przeprowadza się cząstkowe nowelizacje ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, które wprowadzają rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. Powoduje to niepotrzebny bałagan legislacyjny oraz kilkakrotne opiniowanie tych samych rozwiązań znajdujących się w różnych projektach, co może budzić obawy o manipulację procesem legislacyjnym, a co gorsze grozi dalszemu zachwianiu spójności sytemu prawa. Obecne działania Ministra Skarbu Państwa dotyczące prywatyzacji są skierowane przede wszystkim na maksymalne uproszczenie procesów prywatyzacyjnych oraz maksymalizację wpływów budżetowych. NSZZ „Solidarność” niejednokrotnie wskazywał, że sprzedaż majątku narodowego powinna być przeprowadzana ze szczególną ostrożnością. Procedury powinny zapewniać wybór takich inwestorów, którzy gwarantują długookresowy rozwój firmy. W ocenie Związku zbyt mało uwagi poświęca się roli gwarancji zatrudnienia, która przyczynia się do ochrony wpływów i wydatków budżetu państwa. W trudnych czasach równoważenia budżetu należy zwracać uwagę na finansowe konsekwencje działań we wszystkich obszarach. Zaniechanie gwarancji zatrudnienia może prowadzić w krótkim okresie do wzrostu bezrobocia, czego konsekwencją jest wzrost wydatków budżetowych oraz spadek wpływów z podatku dochodowego. Polityka rządu powinna być spójna i konsekwentna w każdym obszarze oraz nie może być podporządkowana jedynie doraźnym potrzebom budżetowym. W związku z powyższym NSZZ „Solidarność” postuluje o wprowadzenie do wszystkich trybów sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa obowiązkowej gwarancji zatrudnienia oraz obowiązku zawarcia pakietu socjalnego pomiędzy inwestorem a pracownikami przed ich zbyciem.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.