Menu

Decyzja Prezydium KK nr 222/2012 ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje powiązanie wysokości wydatków z Funduszu Pracy ze stopą bezrobocia w danym okresie wydatkowym, co w założeniu miałoby zobligować Ministra Finansów do udostępnienia środków Funduszu odpowiednio na poziomie 90%, 80%, 65%, bądź 40%. Prezydium Komisji Krajowej zwraca uwagę, iż przyjęte rozwiązanie nie jest poprawne, albowiem nie jest zgodne z zasadą pełnego i produktywnego zatrudnienia wiążącą się z koniecznością wykorzystania optymalnej puli środków znajdujących się we właściwych funduszach celowych. Ponadto przedmiotowy projekt zakłada, iż w roku 2013 i 2014 wydatki na aktywizację osób bezrobotnych powinny wynosić zaledwie 40% wszystkich środków Funduszu Pracy, co jest rozwiązaniem nie do przyjęcia przy obecnej złej sytuacji na rynku pracy, która to sytuacja już w chwili obecnej wymaga pełnego wsparcia z tego Funduszu. Nadto Prezydium Komisji Krajowej zwraca uwagę, iż przedłożony projekt ustawy nie reguluje kwestii obciążenia Funduszu Pracy dodatkowymi zadaniami niezwiązanymi z celami, dla których został on powołany, w konsekwencji czego środki, które na skutek zmiany byłby dostępne dla dysponenta i tak mogłyby zostać wykorzystane na cele niedotyczące bezrobotnych. Ostatecznie podkreślić należy, iż projekt zakłada zbyt krótki termin wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 2013.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.