Menu

Decyzja Prezydium KK nr 218/2012 ws. dokumentu roboczego Komisji Europejskiej pt. Ponadnarodowe układy ramowe. Wypełnianie potencjału dialogu społecznego ((SWD(2012) 264 final)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje podjęcie przez Komisję Europejską publicznych konsultacji w sprawie obecnej roli oraz przyszłości ponadnarodowych układów ramowych (transnational company agreements - TCA). Jest to właściwa reakcja na wyniki pracy grupy eksperckiej powołanej przy Komisji Europejskiej do analizy rozwijającego się spontanicznie od kilkunastu lat zjawiska negocjacji zbiorowych między zarządami korporacji ponadnarodowych oraz reprezentacją pracowniczą. Prezydium KK zwraca uwagę, że jest to zagadnienie szczególnie istotne z perspektywy nowych państw członkowskich. Zauważalna słabość stosunków przemysłowych w tych krajach oraz niechęć korporacji ponadnarodowych do włączania się w budowę stabilnych systemów rokowań zbiorowych na poziomie sektorowym sprawiają, że istnieje zasadnicza różnica in minus w rzeczywistym poziomie ochrony zbiorowych interesów pracowników filii przedsiębiorstw ponadnarodowych w porównaniu ze starymi państwami członkowskimi. Rozwój jakościowy praktyki zawierania ponadnarodowych układów ramowych może ten stan zmienić na lepsze. Ponieważ art. 151 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje, że celem Unii jest m.in. taka poprawa warunków pracy aby umożliwić ich wyrównywanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, a art. 153 Traktatu daje Unii stosowne kompetencje, uważamy, że uprawnione jest oczekiwanie, iż rozwój TCA, których zapisy odnoszą się wyłącznie do pracowników zatrudnionych w państwach członkowskich UE (Europejskie układy ramowe – EFA) spotka się ze wsparciem Komisji Europejskiej poprzez przygotowanie propozycji odpowiedniej regulacji prawnej na poziomie unijnym. Zapewniałaby ona – w przypadku gdy życzyć tego będą sobie strony takiego układu – odpowiednią jasność prawną dotyczącą wdrażania zapisów układu na poziomie krajowym. Pomoże to także w jednoznacznym rozwianiu wątpliwości, kto może podpisywać taki układ po stronie pracowników. W opinii Prezydium KK uprawnienie takie może przysługiwać wyłącznie reprezentacji związkowej, reprezentatywnej w wymiarze unijnym oraz posiadającej stosowny mandat do reprezentowania wszystkich pracowników z państw członkowskich w których działa dana korporacja. Reasumując, uważamy, że Komisja Europejska powinna podjąć w tej sprawie formalne konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi w trybie art. 154 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.