Menu

Decyzja Prezydium nr 161/2012 ws. opinii o projekcie ustawy Ministerstwa Finansów z dnia 24.08.2012 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  stwierdza, że propozycja nowelizacji zawarta w projekcie ustawy, dotycząca ustawy Ordynacja podatkowa, nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r.(sygn. akt. P 30/11).

Przepis art. 70c Ordynacji podatkowej powinien ustanawiać obowiązek dostarczenia podatnikowi zawiadomienia  o wszczęciu postępowania karno – skarbowego przed upływem okresu przedawnienia. Obowiązek ten winien spoczywać na organie podatkowym,  bowiem zawieszenie biegu terminu przedawnienia nie dojdzie do skutku, gdy wszczęcie postępowania karno- skarbowego następuje przed upływem terminu przedawnienia, a samo poinformowanie podatnika następuje już po upływie okresu przedawnienia. Celem bowiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest przestrzeganie zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa, która wymaga, by podatnik nie tkwił w stanie niepewności przez bliżej nieokreślony czas.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.