Menu

Decyzja Prezydium nr 156/2012 ws. opinii o projektach Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz Rozporządzenia Komis

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi o odrzucenie w całości projektów:

-  Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

-   Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (UE) 1031/2010 w szczególności w celu określenia wolumenu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które zostaną przekazane do sprzedaży aukcyjnej w latach 2013-2020

Zawarte w projekcie propozycje, stanowią próbę ręcznego sterowania europejskim rynkiem energii, podejmowaną w sytuacji wyraźnie widocznej nieskuteczności realizowanej polityki klimatycznej oraz w warunkach światowego kryzysu gospodarczego.

Nagła i niespodziewana zmiana liczby dostępnych na rynku emisji może stanowić bardzo zły sygnał dla podmiotów gospodarczych, prowadzących długofalową politykę rozwoju.

Wprowadzenie takich zmian, istotnych dla planowania inwestycji, może spowodować utratę zaufania inwestorów i skutkować obniżeniem dynamiki wzrostu inwestycji, a w konsekwencji zmniejszeniem dynamiki rozwoju gospodarki krajowej. Mając powyższe na uwadze wnosimy jak na wstępie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.