Menu

Decyzja Prezydium nr 114/2012 ws. opinii o projekcie ustawy Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 czerwca 2012 r. ws. wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia projekt zmiany rozporządzenia MSP i wnosi o utrzymanie w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa uzdrowisk : Busko, Ciechocinek, Krynica, Lądek, Kołobrzeg, Świnoujście i Rymanów.

            Uzdrowiska te zostały wyłączone z prywatyzacji z grupy 26 spółek uzdrowiskowych na podstawie art. 64 ustawy (z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 167 z dnia 1.09.2005 r. z późniejszymi zmianami) o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

            Na podstawie ww. ustawy, Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Zdrowia wydał w dniu 8 października 2008 r. rozporządzenie, w którym określił ww. spółki - jako nie podlegające prywatyzacji, kierując się:

  1. zapewnieniem równego i powszechnego dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego;
  2. zapewnieniem lecznictwa uzdrowiskowego o zróżnicowanych kierunkach leczniczych;
  3. wielkością oraz ilością posiadanych i wykorzystywanych przez spółkę zasobów   leczniczych;
  4. możliwością rozwoju kierunku rehabilitacyjnego;
  5. posiadanymi przez spółkę urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego.

            Od momentu uzgodnienia i wydania rozporządzenia w 2008 r. nie nastąpiły żadne zmiany, które mogłyby uzasadniać prywatyzację wyłączonych z prywatyzacji spółek. Każda ze spółek prowadzi działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, posiada niezbędne urządzenia uzdrowiskowe oraz zasoby tworzyw leczniczych i zapewnia dostęp pacjentom do leczenia uzdrowiskowego w ramach skierowań wydanych przez lekarza oraz potwierdzonych i finansowanych przez NFZ. Uzasadnieniem do zmiany wspomnianego rozporządzenia mogłaby być wyłącznie utrata walorów i zasobów leczniczych przez spółkę i uzdrowisko, co jednakże nie ma miejsca.

            Wyłączone z prywatyzacji spółki uzdrowiskowe posiadają najcenniejsze w Polsce zasoby lecznicze oraz zakłady i urządzenia takie jak: sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, tężnie, pijalnie wód leczniczych, zakłady przyrodolecznicze wykorzystywane w procesie leczenia uzdrowiskowego, które jest integralną częścią ochrony zdrowia. Obiekty lecznicze spółek wyłączonych z prywatyzacji położone są w samych centrach uzdrowisk, co ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów i chorych przebywających na leczeniu i rehabilitacji w uzdrowisku. Prywatyzacja wyżej wymienionych spółek uzdrowiskowych z dużym prawdopodobieństwem zmieni charakter prowadzonej działalności leczniczej, a tym samym doprowadzi do ograniczenia lecznictwa uzdrowiskowego i ograniczy dostęp pacjentom do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji w miejscowościach uzdrowiskowych.  Ustawodawca w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym słusznie więc zobowiązał Ministra Skarbu Państwa i Ministra Zdrowia do określenia spółek uzdrowiskowych, które zostaną wyłączone z prywatyzacji, kierując się zapewnieniem powszechnego dostępu do leczenia uzdrowiskowego.

            Należy podkreślić, że Sejm RP w lutym 2011 r. nie wyraził zgody na skreślenie z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym art.64, a tym samym utrzymał dotychczas przyjęte rozwiązania w mocy, wyłączając  te wyżej wymienione uzdrowiska z prywatyzacji.

            Uzdrowiska są integralną częścią systemu ochrony zdrowia i mają służyć obecnemu i następnym pokoleniom.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.