Menu

Decyzja Prezydium nr 91/2012 ws. propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2013 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, na podstawie przedstawionych przez stronę rządową prognoz wybranych wskaźników makroekonomicznych na 2013 r.:

- produkt krajowy brutto w ujęciu realnym wzrośnie o ok. 2,9%

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie ok. 2,7%

przedstawia propozycję w sprawach określonych w art. 3 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy:

  1. nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 5,6%;
  2. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 9%;
  3. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż  8,4%;
  4. wzrost emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powinien wynosić nie mniej niż prognozowana stopa inflacji na 2013 rok plus 50 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2012.

Prezydium KK zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 rok.

Prezydium KK jednocześnie wzywa Rząd RP do podjęcia w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych rozmów na temat przedstawionych propozycji tak, aby mogły one zostać uwzględnione przy pracach nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.