Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium nr 76/2012 ws. opinii o poselskim (KP PiS) projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu (KP Prawo i Sprawiedliwość) ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Propozycja wykreślenia art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z jednoczesnym utrzymaniem ograniczenia maksymalnego wskaźnika podstawy wymiaru świadczenia na poziomie 250 % w art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS narusza art. 2 Konstytucji RP i wyrażoną tam zasadę sprawiedliwości społecznej oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP i przewidzianą tam zasadę ochrony własności i innych praw majątkowych, z uwagi na  fakt, że zwiększenie podstawy wymiaru składki powyżej 30 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w skali roku nie znajduje odzwierciedlenia w podstawie wymiaru emerytur obliczonej w/g. formuły zdefiniowanego świadczenia.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że konsekwencją uchylenia tego artykułu, w odniesieniu do osób objętych systemem emerytalnym zdefiniowanej składki będzie nadmierne rozwarstwienie społeczne osób w wieku emerytalnym. Ponieważ w odniesieniu do większości osób objętych nowym systemem emerytalnym należy spodziewać się świadczeń o niskiej wysokości, wprowadzenie możliwości opłacenia składek od kwoty przekraczającej 30 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowoduje powstanie nadmiernych dysproporcji w wysokości otrzymywanych świadczeń emerytalnych oraz może być powodem drastycznych napięć społecznych.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.