Menu

Decyzja Prezydium nr 76/2012 ws. opinii o poselskim (KP PiS) projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu (KP Prawo i Sprawiedliwość) ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Propozycja wykreślenia art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z jednoczesnym utrzymaniem ograniczenia maksymalnego wskaźnika podstawy wymiaru świadczenia na poziomie 250 % w art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS narusza art. 2 Konstytucji RP i wyrażoną tam zasadę sprawiedliwości społecznej oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP i przewidzianą tam zasadę ochrony własności i innych praw majątkowych, z uwagi na  fakt, że zwiększenie podstawy wymiaru składki powyżej 30 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w skali roku nie znajduje odzwierciedlenia w podstawie wymiaru emerytur obliczonej w/g. formuły zdefiniowanego świadczenia.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że konsekwencją uchylenia tego artykułu, w odniesieniu do osób objętych systemem emerytalnym zdefiniowanej składki będzie nadmierne rozwarstwienie społeczne osób w wieku emerytalnym. Ponieważ w odniesieniu do większości osób objętych nowym systemem emerytalnym należy spodziewać się świadczeń o niskiej wysokości, wprowadzenie możliwości opłacenia składek od kwoty przekraczającej 30 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowoduje powstanie nadmiernych dysproporcji w wysokości otrzymywanych świadczeń emerytalnych oraz może być powodem drastycznych napięć społecznych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.