Menu

Decyzja Prezydium KK nr 50/2012 ws. opinii o projekcie ustawy Ministerstwa Finansów o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  zgłasza następujące uwagi do przedłożonego projektu ustawy:

1. Negatywnie opiniuje zamiar likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet.

Głównym celem ulgi (określonym w raporcie MF z 2010 r.  o Preferencjach podatkowych w Polsce) jest  rozwój społeczeństwa informatycznego i zachęta do zakupu usługi. Zdaniem NSZZ „Solidarność” cele te nie są jeszcze osiągnięte. Trudno także zgodzić się  z uzasadnieniem projektodawcy, że ceny dostaw sieci Internet uległy obniżeniu. Rozwój globalnej sieci powoduje, że konieczne jest wykupywanie usług o coraz szybszym transferze danych a więc realnie ceny pozostają na tym samym poziomie od lat, zwiększa się natomiast jakość usług. Dostęp do Internetu jest często jedynym skutecznym narzędziem łączącym jego użytkownika z instytucjami, rodziną czy pracodawcą (dotyczy to przede wszystkim osób/rodzin zamieszkałych w małych oddalonych od głównych centrów miejskich miejscowościach). Ponadto jest to narzędzie ułatwiające dostęp do np. ofert pracy dla  młodych ludzi, którzy obecnie stanowią dużą grupę bezrobotnych, a ich dochody zwykle są niewielkie. Pozbawianie zatem możliwości odpisania od dochodu wydatków na Internet może ograniczyć  zdolności niektórych grup społecznych do finansowania takich usług.

Łatwo zauważyć, że  likwidacja  ulgi  dotknie szczególnie  najuboższych pracowników, dla których wielkość odpisów stanowi  proporcjonalnie wysoką pomoc.

 2. W zakresie zmian dotyczących uprawnień do ulgi z tytułu wychowywania dziecka NSZZ „Solidarność”  zwraca uwagę, że 2013 rok będzie kolejnym rokiem podatkowym, w którym nie przewiduje się podwyższenia kwoty wolnej od podatku.   A zatem nie zmieni się kwota zmniejszająca podatek a co za tym idzie, dotychczasowa ulga na wychowywanie dziecka nie zwiększy się. Również kontynuacja zamrożenia progów podatkowych skutkować będzie zmniejszeniem realnej wartości wsparcia rodzin z dziećmi.

Takie ograniczenie stoi w sprzeczności z celem proponowanych w projekcie zmian.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.