Menu

Decyzja Prezydium KK nr 14/2012 ws. sytuacji emerytalnej funkcjonariuszy Służby Celnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” utożsamia się z postulatami funkcjonariuszy Służby Celnej o równe traktowanie zatrudnionych we  wszystkich rodzajach służb mundurowych.  Wynagrodzenia, świadczenia socjalne, uprawnienia emerytalne, możliwości rozwoju kariery i awansu z uwzględnieniem różnej specyfiki poszczególnych służb, muszą podlegać tym samym kryteriom i ocenom bez względu na rodzaj służby funkcjonariuszy pracujących na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa i naszych obywateli.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” domaga się objęcia zatrudnionych w Służbie Celnej funkcjonariuszy regulacjami nowelizowanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Więziennictwa.

Od 1999 roku ustawą o Służbie Celnej funkcjonariusze celni zostali objęci rygorami i ograniczeniami służb mundurowych.

Niestety, mimo zapewnień rządu, o uregulowaniu uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej na równych zasadach z innymi rodzajami służb mundurowych, wytycznych Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku K 1/04 z dnia 19.10.2004 roku wskazujących na konieczność wyeliminowania nierównego traktowania funkcjonariuszy celnych w porównaniu z innymi służbami mundurowymi, problemy zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy celnych do dnia dzisiejszego nie zostały ostatecznie rozwiązane.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.