Menu

Decyzja Prezydium KK nr 13/2012 ws. opinii o Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Inicjatywa Szanse dla młodzieży

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia intencje Komisji Europejskiej zawarte w Komunikacie wierząc, że zostaną poparte konkretnymi działaniami i rezultatami wynikającymi z realizacji zamieszczonych postanowień.

Kwestia dostępu do pracy i walka z bezrobociem są obecnie zasadniczym problemem wielu młodych Polaków i Europejczyków, z których 5,5 miliona jest bezrobotna. Tak fundamentalna potrzeba jaką jest posiadanie stabilnego i dobrego jakościowo zatrudnienia okazuje się niemożliwa do zaspokojenia.

W odniesieniu do punktu drugiego Komunikatu: Główna rola państw członkowskich, w części dostęp do rynku pracy: zdobycie (pierwszej) pracy Prezydium KK NSZZ „Solidarność” przypomina, iż Polska jest jednym z krajów o najwyższej liczbie umów o charakterze „śmieciowym” oraz stosunkowo małej liczbie umów zawieranych na czas nieokreślony. Koncepcję dalszego uelastycznienia zatrudnienia uważamy za sprzeczną z ideą budowania stabilnej kariery, tworzenia jakościowych miejsc pracy oraz tworzenia szans rozwoju dla młodzieży. Podzielamy natomiast pogląd, iż wszelkie zmiany w obszarze przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia powinny być dokonane w porozumieniu z partnerami społecznymi.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.