Menu

Decyzja Prezydium KK nr 11/2012 ws. opinii o projekcie ustawy Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. o podatku od towarów i usług

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  pozytywnie ocenia intencje uporządkowania ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie zwracamy uwagę na następujące kwestie:

  1. Obok rozwiązań zawartych  w ustawie obowiązującej, projekt  włącza do treści ustawy  rozwiązania  uregulowane obecnie w aktach wykonawczych, a także takie, które  znajdują potwierdzenie w  wyrokach sądów  np. NSA.  Zdaniem autorów wszystkie istotne problemy muszą być rozstrzygnięte przez bezpośrednie stosowanie ustawy. Niestety jedną z konsekwencji tej pozytywnie ocenianej koncepcji jest znaczne zwiększenie objętości aktu prawnego ze 176 artykułów do 445.
  2. NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia pozostawienie na niezmienionym poziomie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług.  Projektodawca w uzasadnieniu wprawdzie rozważa możliwość powrotu do poprzednich stawek – jednak z projektu to nie wynika. Prezydium KK w swojej decyzji nr 221/10 podkreślało, że podwyższenie stawek będzie miało niekorzystne konsekwencje dla społeczeństwa oraz gospodarki. Wpłyną one na wzrost cen energii, paliw i gazu a w konsekwencji spowodują wzrost kosztów wytwarzania, efektem czego będzie wzrost cen. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na siłę nabywczą społeczeństwa. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych np. dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł  104,8 (wzrost cen o 4,8%). Natomiast dalszy wzrost cen spowodowany aktualnym wzrostem cen paliw nadal będzie obniżał siłę nabywczą społeczeństwa.
  3. Brak jest uzasadnienia do likwidacji analogicznego do aktualnego załącznika nr 11 obowiązującej ustawy, zawierającego wykaz towarów o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 7 ustawy.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.