Menu

23 stycznia 2007 (16-25/2007)

Decyzja Prezydium KK nr 16/07
ws. podpisania porozumienia dot. ECS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia:

 1. Upoważnić Janusza Śniadka Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do podpisania Porozumienia mającego charakter intencyjny dot. utworzenia instytucji kultury Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku;
 2. Umowę o współpracy i utworzeniu Europejskiego Centrum Solidarności przedstawić do akceptacji Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 17/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 18/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 19/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 20/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 21/07
ws. nominacji do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nominuje następujących kandydatów do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych:

 • na funkcję Przewodniczącej  Wanja Lundby - Wedin
 • na funkcje zastępców Sekretarza Generalnego  Maria Helena Andre, Reiner Hoffmann
 • na funkcje Sekretarzy Konfederalnych Catelene Passchier  Józef Niemiec, Joël Decaillon, Walter Cerfeda

Decyzja Prezydium KK nr 22/07
ws. uzupełnienia składu zespołu KK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały KK nr 34/06 powołuje do zespołu KK ds. prawa pracy, warunków pracy i układów zbiorowych następujące osoby:

 1. Pasternak Kazimierz
 2. Pawlaczyk Iwona

Decyzja Prezydium KK nr 23/07
ws. uzupełnienia składu zespołu KK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały KK nr 34/06 powołuje do zespołu KK ds. kart rabatowych następujące osoby:

 1. Stefan Przybyszewski
 2. Piotr Jonek
 3. Dariusz Dąbrowski
 4. Grzegorz Majchrzak

Decyzja Prezydium KK nr 24/07
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na dokumentach konferencyjnych, organizowanej przez Fundację im. Friedricha Eberta i Niemiecko-Polskie Stowarzyszenia Prawników konferencji pt. Flexicurity jako element europejskiego modelu społeczno-gospodarczego - zalety zintegrowanego działania w dziedzinach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego przy uelastycznianiu rynku pracy

Decyzja Prezydium KK nr 25/07
ws. Wystawy Tematycznej EXPO 2012 we Wrocławiu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z zadowoleniem przyjmuje działania władz Miasta Wrocławia i Rządu RP zmierzające do zorganizowania we Wrocławiu Wystawy Tematycznej EXPO 2012, której tematem jest "Kultura czasu wolnego w gospodarkach świata". Uznajemy wielką wartość promocyjną tego wydarzenia dla Polski i Wrocławia, jak również pojawiające się możliwości ożywienia gospodarczego i znaczącego wzrostu nowych miejsc pracy.

Jednocześnie popieramy wniosek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk, aby 31 sierpnia 2012 roku - dzień 32 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" ogłosić na EXPO Dniem Ogólnoświatowej Solidarności, podczas którego ukazane zostałyby wysiłki wielu krajów, w tym przede wszystkim Polski, w odzyskaniu wolności i budowaniu demokracji.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.