Menu

15 maja 2007 (100-107/2007)

Decyzja Prezydium KK nr 100/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 101/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 102/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 103/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 104/07
ws. stwierdzenia kompetencji do zawierania protokołów dodatkowych do ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

 1. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt. 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt. 1 k.p. uprawnionym do zawarcia:

1) Protokołu dodatkowego Nr 16 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego z 13 maja 1993 r. ,
2) Protokołu dodatkowego Nr 5 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zaplecza Energetyki z 6 maja 2004 r.

Decyzja Prezydium KK nr 105/07
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" deleguje Jacka Smagowicza jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do udziału w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.

Decyzja Prezydium KK nr 106/07
ws. projektu edukacyjnego "Kształcenie ustawiczne - sukces Hiszpanii, szansa dla Polski"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że Związek weźmie udział, jako partner w projekcie zatytułowanym "Kształcenie ustawiczne - sukces Hiszpanii, szansa dla Polski", którego wnioskodawcą jest hiszpański związek zawodowy Union General de Trabajadores.

Projekt ten jest skierowany do członków związku a jego celem jest pomoc w dostępie do możliwości kształcenia się oraz umożliwienie dokształcania lub nabycia nowych umiejętności.

Z ramienia Prezydium odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu edukacyjnego będą:

 • Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK, odpowiedzialny za Biuro Szkoleń i Programów Europejskich
 • Stefan Kubowicz - Skarbnik KK.

Decyzja Prezydium KKnr 107/07
ws. upoważnienia Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa do wszczęcia i przeprowadzenia sporu z Ministrem Środowiska

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" udziela pełnomocnictwa Krajowemu Sekretariatowi Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i przeprowadzenia sporu z Ministrem Środowiska na podstawie postanowienia czwartego ust. 2 Porozumienia Rady Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ "Solidarność" z 29 maja 1992 roku.

Przedmiotem sporu jest brak właściwego dialogu ze strony Ministerstwa Środowiska z sekcjami zrzeszonymi w sekretariacie, w szczególności w odniesieniu do decyzji budżetowych wpływających bezpośrednio na politykę płacową podległych jednostek organizacyjnych, jakimi są regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz parki narodowe.

Osoby, które w sporze będą reprezentować sekretariat:

 1. Bolesław Andrzej Bdzikot - przewodniczący sekretariatu
 2. Teresa Szczeba
 3. Antoni Niedośpiał
 4. Maciej Mażul
 5. Arkadiusz Kubiaczyk
 6. Jan Śniadek
 7. Tadeusz Sikor
 8. Maria Porada
 9. Weronika Gołębiowska
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.