Menu

6 maja 2008 (87-93/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 87/08

ws. VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki "Solidarności" do Watykanu

W związku z 30. rocznicą wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Świętego Piotra, w ramach Roku Jana Pawła II ogłoszonego przez Komisję Krajową, Prezydium KK postanawia zorganizować VI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ "Solidarność" do Watykanu. Prezydium KK powierza prowadzenie sekretariatu technicznego Pielgrzymki firmie Mediterraneum Tour Operator.

Biuro pielgrzymkowe Mediterraneum Tour Operator, wydrukuje na swój koszt ofertę programową i afisz (plakat) pielgrzymkowy.

Decyzja Prezydium KK nie ogranicza swobody jednostek organizacyjnych NSZZ "Solidarność" przy wyborze przewoźnika lub biura pielgrzymkowego organizującego ich wyjazd na wspólne spotkanie modlitewne, które planujemy na 15-16 października 2008 roku w Watykanie.

Decyzja Prezydium KK nr 88/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 16 kwietnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie ws. przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" akceptuje projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 16 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie ws. przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, wyrażając oczekiwanie, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dołoży wszelkich starań, aby ewentualne przesunięcie środków finansowych SPO RZL z Działań 1.1, 1.5 oraz 1.6 do Działania 1.2 nie wpłynie niekorzystnie na realizację rozpoczętych projektów w ramach SPO RZL, a szczególnie tych, które dotyczą osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem z wyraźnym uwzględnieniem kobiet. To działanie przyczyni się znacząco do wzrostu wskaźników zatrudnienia młodzieży w ramach Działania 1.2. perspektywy dla młodzieży.

Decyzja Prezydium KK nr 89/08
ws. upoważnienia do podpisania Protokołu Dodatkowego do PUZP dla Pracowników Gospodarstw Pomocniczych Jednostek Organizacyjnych Więzie
nnictwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia członków Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność":

  1. Bogdana Kubiaka
  2. Juliana Andrzeja Koneckiego

do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" Protokołu Dodatkowego Nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 28 lutego 1997 r. dla Pracowników Gospodarstw Pomocniczych Jednostek Organizacyjnych Więziennictwa (nr rejestru U-XI).

Decyzja Prezydium KK nr 90/08
ws. projektu informacyjno promocyjnego "Z Funduszami Europejskimi na TY"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia opracować i złożyć do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt zatytułowany "Z Funduszami Europejskimi na TY".

Projekt dotyczyć będzie działań mających na celu informowanie o funduszach europejskich w Polsce oraz upowszechnianie korzyści płynących z ich wykorzystania.

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

  • Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
  • Stefan Kubowicz - Skarbnik KK.

Decyzja Prezydium KK nr 91/08
ws. wpisania do KRS Oddziałów Spółki PPUH Dekom Sp. z o.o.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" reprezentujące na mocy uchwały KK NSZZ "Solidarność" nr 605/98 z 7 kwietnia 1998 r. jedynego udziałowca Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PPUH Dekom Sp. z o.o. postanawia utworzyć następujące Oddziały Spółki:

  1. w Kielcach
  2. w Kołobrzegu
  3. w Białymstoku
  4. w Gdańsku.

Decyzja Prezydium KK nr 92/08 
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 93/08
ws. wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5, stanowiącej działkę nr 16 (AM, obręb Stare Miasto), objętej księgą wieczystą nr 45424 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w której w dziale IV wpisana jest hipoteka na rzecz NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku w wysokości 4 800 000 (cztery miliony osiemset tysięcy) zł na zabezpieczenie pożyczki udzielonej Zarządowi Regionu NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu w dniu 11 września 2002 r., w związku ze spłatą wyżej wymienionej pożyczki.

Do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego wyznacza się:

  1. Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego KK
  2. Stefana Kubowicza - Skarbnika KK.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.