Menu

18 czerwca 2007 (130-139/2007)

Decyzja Prezydium KK nr 130/07
ws. opinii o poselskim projekcie zmiany ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do poselskiego projektu Klubu Parlamentarnego Samoobrony zmiany ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, uznając za zasadną zmianę mającą na celu możliwość rozliczania się miesięcznego w przypadku podjęcia zatrudnienia krótkoterminowego.

Decyzja Prezydium KK nr 131/07
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.

Decyzja Prezydium KK nr 132/07
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji.

Decyzja Prezydium KK nr 133/07
ws. wyrażenia zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Oddziału nr 7 w Oświęcimiu przy akceptacji Zarządu Regionu Małopolska wyraża zgodę na użycie znaku graficznego Solidarność, w nazwie ronda przy ulicy Legionów i wjazdu na most Jagielloński w Oświęcimiu.

Decyzja Prezydium KK nr 134/07
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Radzie Statystyki

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia zgłosić kandydaturę Pani Marii Osowskiej jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Radzie Statystyki.

Decyzja Prezydium KK nr 135/07
ws. stwierdzenia kompetencji do zawarcia protokołów dodatkowych do ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia:

  1. Protokołu Dodatkowego nr 2 do Ponadzakłądowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Powiat Olecki,
  2. Protokołu Dodatkowego nr 2 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

Stanowisko Prezydium KK nr 136/07
ws. wstrzymania wyodrębnienia z "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.oddzielnych podmiotów prawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" stanowczo protestuje przeciwko działaniom, podejmowanym przez Zarząd Spółki PR, mającym na celu wyodrębnienie z "PKP Przewozy Regionalne" sp. z o.o. oddzielnych podmiotów prawnych zajmujących się:

  • przewozami międzywojewódzkimi;
  • naprawami wagonów i EZT; (Elektryczne Zestawy Trakcyjne)
  • sprzedażą biletów.

Na dzień dzisiejszy działania Zarządu Spółki, znacznie wykraczają poza fazę projektową i skupiają się na fizycznym powołaniu ww. podmiotów prawnych.

Niedopuszczalne jest, aby jakiekolwiek działania związane z przekształceniem organizacyjnym spółki odbywały się bez uczestnictwa i akceptacji organizacji społecznych.

Domagamy się stosownych konsultacji i uzgodnień w formie porozumień, dotyczących przyszłości Spółki PR.

Decyzja Prezydium KK nr 137/07
ws. "Strategii dla Transportu Kolejowego do roku 2013"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w całości odrzuca kolejną wersję "Strategii dla Transportu Kolejowego do roku 2013", gdyż przedłożona strategia zmierza wyłącznie do zepchnięcia przez rząd problemu braku systemowych, zwłaszcza finansowych rozwiązań dla transportu publicznego, na samorządy. Przyjęta koncepcja sprowadza się wyłącznie do projektu usamorządowienia przewozów regionalnych, wielokrotnie negowanego przez nasz Związek. Nie da się rozwiązać problemu w sektorze pasażerskich przewozów publicznych zmianami struktury własnościowej, tym bardziej, że proponowane rozwiązanie nie zostało do tej pory zastosowane nigdzie na świecie - jest to więc kolejny ryzykowny eksperyment.

Decyzja Prezydium KK nr 138/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 139/07
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Pre-Komitecie Monitorującym PO KL

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza Józefa Mozolewskiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" na funkcję członka Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Stanisławę Gatz na jego zastępcę.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.