Logo
Wydrukuj tę stronę

8 lipca 2008 (126-130/08)

Decyzja Prezydium KK nr 126/08

ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Zastrzeżenie budzi treść § 3 projektu, wg którego łączna wysokość świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, przysługujących cudzoziemcowi jest wyższa od zasiłku dla bezrobotnych, jak również świadczeń rodzinnych przysługujących polskim obywatelom.

Poza powyżej opisaną wysokością świadczeń, zasadne byłoby też odwrócenie zaproponowanych wskaźników w ten sposób, by pomoc udzielana osobom samotnie gospodarującym była na poziomie niższym, w stosunku do pomocy udzielanej cudzoziemcom z rodziną.

Ponadto w § 1 dopuszcza się dowolność trybu postępowania uprawnionych organów, co praktycznie uniemożliwia cudzoziemcowi dochodzenie sprawiedliwej oceny jego rzeczywistego stopnia indywidualnego programu integracji.

Niezależnie od powyższego pożądaną zmianą (także w § 1) byłoby wyszczególnienie dokumentów potwierdzających konieczność zamiany miejsca zamieszkania przez cudzoziemców w czasie trwania indywidualnego programu integracji.

Decyzja Prezydium KK nr 127/08
ws. akcji protestacyjnej w Świebodzinie i Warszawie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ELDROB S.A Świebodzin i Sekretariatowi Przemysłu Spożywczego na przeprowadzenie akcji protestacyjnej w Świebodzinie i w Warszawie pod siedzibą firmy Rolmex organizowanej w obronie miejsc pracy.

Jednocześnie Prezydium KK wnioskuje do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów transportu.

Decyzja Prezydium KK nr 128/08
ws. akcji protestacyjnej w Toruniu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" ELANA S.A i Zarządowi Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" na przeprowadzenie akcji protestacyjnej w Toruniu pod siedzibą firmy ELANA S.A. organizowanej w obronie miejsc pracy.

Jednocześnie Prezydium KK wnioskuje do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów transportu.

Decyzja Prezydium KK nr 129/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 130/08
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w książce pt. Dzieje Szpitala na Placu Kaszubskim autorstwa Andrzeja Kolejewskiego.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.