Menu

3 lutego 2009 (20-26/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 20/09

ws. opinii o projektach rozporządzeń Ministra Skarbu Państwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje następujące projekty rozporządzeń Ministra Skarbu Państwa:

  1. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadającej na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.

Jednakże w § 4 ust 1 wyżej wymienionego rozporządzenia proponujemy dodanie drugiego zdania o treści: "W przypadku nie złożenia przez uprawnionych pracowników pisemnego oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji w terminie określonym w § 3 ust 1 bez ich winy Spółka postanowi przywrócenie terminu".

  1. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej.

Decyzja Prezydium KK nr 21/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 stycznia 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Decyzja Prezydium KK nr 22/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 23/09
ws. akcji informacyjnej "Solidarność na kryzys"

W związku z uchwałą KK nr 3/09 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia przeprowadzić odpowiednią akcję informacyjną. W tym celu postanawia wydać:

  • ulotkę informacyjną (100 tys. egzemplarzy),
  • plakat (20 tys. egzemplarzy),
  • przygotować klipy medialne

oraz specjalne wydanie Tygodnika Solidarność.

Prezydium KK zwraca się do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o pokrycie kosztów wydania tych materiałów.

Decyzja Prezydium KK nr 24/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 25/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 26/09

(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.