Menu

8 czerwca 2009 (106-120/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 106/09

ws. opinia o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, ponieważ pozwoli ona uprościć i przyspieszyć procedurę dochodzenia roszczeń pracowniczych od nierzetelnych pracodawców. W ocenie Prezydium Komisji Krajowej należy jednak rozszerzyć art. 4 ust. 2 i 5 projektu w ten sposób, aby reprezentantem grupy zastępującym powoda przed sądem mógł być na wzór zwrotu z art. 465 § 1 k.p.c. przedstawiciel związku zawodowego. Użyte w projekcie sformułowanie, że reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy oraz rzecznik konsumentów, a powoda przed sądem reprezentuje adwokat lub radca prawny bądź rzecznik konsumentów, nie jest wystarczające. Należy zwrócić uwagę, że w wielu sprawach sądowych pracowników reprezentuje związkowy prawnik nie będący radcą prawnym. Wprowadzenie przymusu adwokacko - radcowskiego w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu grupowym z uwagi na konieczność profesjonalizmu procesu może być zasadne. Jednakże przymus taki naraża pracowników na dodatkowe niepotrzebne koszty, ponieważ członkowie związku mogą nieodpłatnie korzystać z pomocy prawnej zatrudnionych przez związek zawodowy prawników i nie dopuszczając tych wyspecjalizowanych w prawie pracy specjalistów związkowych do występowania w procesie będzie dla pracowników dodatkowym utrudnieniem. Wynajęcie adwokata lub radcy prawnego nie powinno stanowić warunku koniecznego, jeżeli pożądany przez ustawodawcę profesjonalizm postępowania można uzyskać poprzez reprezentację przez przedstawiciela związku zawodowego. Instytucja ta z powodzeniem sprawdza się już w postępowaniu w sprawach indywidualnych.

Decyzja Prezydium nr 107/09
ws. projektu rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach PO RPW 2007-2013

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Decyzja Prezydium KK nr 108/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag od projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 109/09
ws. projektu dofinansowanego w ramach PO KL, Priorytet II, Podziałanie 2.1.2, Tytuł roboczy projektu: "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - zadania i możliwości dla partnerów społecznych"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia opracować i złożyć w partnerstwie z Funduszem Gospodarczym projekt zatytułowany roboczo: "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - zadania i możliwości dla partnerów społecznych", ubiegający się o dofinansowanie w ramach w ramach PO KL, Priorytet II, Podziałanie 2.1.2.
Z ramienia Prezydium odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
 2. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK.

Decyzja Prezydium KK nr 110/09
ws. projektu dofinansowanego z EZA o tytule roboczym: "Solidarność a Europa"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia opracować i złożyć projekt zatytułowany roboczo: "Solidarność a Europa" do Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych - EZA, którego praca jest wspierana przez Komisję Europejską.

Z ramienia Prezydium odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK
 2. Maciej Jankowski - Zastępca Przewodniczącego KK
 3. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK.

Decyzja Prezydium KK nr 111/09
ws. projektu dofinansowanego w ramach PO KL, Priorytet II, Podziałanie 2.1.2, Tytuł roboczy projektu: "Promowanie zarządzania wiekiem jako narzędzie wzmacniające potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia opracować i złożyć w partnerstwie z firmą PROFIRMA projekt zatytułowany roboczo: "Promowanie zarządzania wiekiem jako narzędzie wzmacniające potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw", ubiegający się o dofinansowanie w ramach w ramach PO KL, Priorytet II, Podziałanie 2.1.2.

Z ramienia Prezydium odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK
 2. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
 3. Krzysztof Dośla - Członek Prezydium KK.

Decyzja Prezydium KK nr 112/09
ws. poszerzenia składu zespołu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały KK nr 17/09 ws. koordynacji działań protestacyjnych w zakładach pracy i branżach poszerza skład protestacyjno-strajkowego zespołu koordynacyjnego o następujące osoby:

 1. Jacek Smagowicz - KK
 2. Jan Mosiński - ZR Kalisz
 3. Bogumił Nowicki - Sekretariat Łączności
 4. Maria Ochman - Sekretariat Ochrony Zdrowia
 5. Kazimierz Grajcarek - Sekretariat Górnictwa i Energetyki
 6. Bogdan Szozda - członek KK.

Decyzja Prezydium KK nr 113/09
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 114/09
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 115/09
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 116/09
ws. zgody na użycie znaku NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na umieszczenie nazwy i znaku NSZZ "Solidarność" na zaproszeniu z okazji promocji książki Wojciecha Polaka "Wydawnictwo Alternatywy". Z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej".

Decyzja Prezydium KK nr 117/09
ws. zgody na użycie znaku NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek ambasady RP w Budapeszcie wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku NSZZ "Solidarność" w dwóch dodatkach do węgierskich gazet poświęconych 20 rocznicy upadku komunizmu oraz roli Polski i "Solidarności" w tych wydarzeniach.

Decyzja Prezydium KK nr 118/09
ws. zgody na użycie znaku NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Gdańskiego wyraża zgodę na umieszczenie nazwy i znaku NSZZ "Solidarność" na plakacie informującym o organizowanym koncercie pod tytułem "Santo Subito".

Decyzja Prezydium KK nr 119/09
ws. zgody na użycie znaku NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku NSZZ "Solidarność" przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w przygotowywanym raporcie z działalności w latach 2007-2008.

Decyzja Prezydium KK nr 120/09
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.