Menu

7 lipca 2009 (128-134/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 128/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 129/ 09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych(.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Decyzja Prezydium KK nr 130/ 09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzja Prezydium KK nr 131/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRR w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Decyzja Prezydium KK nr 132/09

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 133/09
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Rady Podregionu Zduńska Wola przy akceptacji Zarządu Regionu Ziemia Łódzka wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w nazwie ronda przy zbiegu ulic Łódzkiej, Szadkowskiej, Juliusza i Opiesińskiej w Zduńskiej Woli.

Decyzja Prezydium KK nr 134/09
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" przez Young Digital Poland S.A. w Gdańsku na portalu Nauczyciel.pl, w przedmiocie "Przedsiębiorczość".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.