Menu

10 lipca 2000 (104-105/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 104/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. przeznaczenia środków Funduszu Pracy na dokończenie inwestycji dla powiatowych urzędów pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 czerwca 2000 r. ws. przeznaczenia środków Funduszu Pracy na dokończenie inwestycji realizowanych dla potrzeb powiatowych urzędów pracy rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2000 r.

Uzasadnienie opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. przeznaczenia środków Funduszu Pracy na dokończenie inwestycji dla powiatowych urzędów pracy

1. Ustawa budżetowa na rok 2000 przewidziała wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w kwocie 1.077,276 zł. Jak wynika z niżej podanej tabelki wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Funduszu Pracy były z roku na rok mniejsze. 
 1997 1998 1999 2000 (plan)
ogółem (w tys. zł) 1.307,4 1.385,4 1.266,4 1.077,3
(w %) 25,5 20,9 19,2 
Jest to zaskakujące, nielogiczne i niezrozumiałe ograniczenie w latach 1998 - 2000 wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przy tak wysokim bezrobociu rejestrowanym. Na ten fakt zwracały wielokrotnie uwagę zarówno Najwyższa Izba Kontroli, sejmowa komisja polityki społecznej, Naczelna Rada Zatrudnienia, świat nauki i Prezydium Komisji Krajowej. Jest to sprzeczne z deklaracjami rządu, którego wicepremier pełniący funkcję Ministra właściego ds. pracy 25 maja br. na posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia stwierdził m.in., że nie jest dążeniem rządu uszczuplanie środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Także wnioski NIK w raportach za lata 1998 i 1999 zalecają uwzględnianie w planie Funduszu Pracy odpowiednich środków na aktywne programy w zakresie ograniczenia bezrobocia, stosownie do jego poziomu i struktury.
2. W posiadaniu Prezydium Komisji Krajowej jest pismo Prezesa KUP Grażyny Zielińskiej (dysponenta środkami Funduszu Pracy) informujące Związek o groźnym deficycie Funduszu Pracy,  z którego wynika, że nierealizowane są wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu planowane zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i ustawą budżetową.
3. Według Prezydium KK podstawową przyczyną owego deficytu jest zmniejszenie dotacji do Funduszu Pracy, co widać niżej.
Dochody Funduszu Pracy w latach 1997 – 2000
 1997 1998 1999 2000 (plan)
ogółem  (w tys. zł) 7.010,5 5.119,4 5.481,3 5.966,5
dotacja (w tys. zł) 3.401,6 881,0 672,6 744,2
dotacja (w %) 48,5 17,2 12,2 
4. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (art. 57) przewiduje, że Prezes KUP nie może przesuwać środków Funduszu Pracy kosztem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Przedłożony projekt Ministra Pracy spowoduje, 
że Najwyższa Izba Kontroli będzie miała podstawę do zakwestionowania tego aktu prawnego jako szkodliwego dla interesów bezrobotnych zainteresowanych programami pomocowymi.
5. Prezydium KK zakłada, że polityki aktywne dla utrzymania swej skuteczności będą musiały cechować się wzrostem nakładów na jedną osobę zarejestrowaną jako bezrobotną i nie może wyrazić zgody na kolejne obniżenie tych nakładów. Przypomina także, że wydatki FP na aktywne programy w przeliczeniu na jednego bezrobotnego w latach 1998-1999 zmniejszyły się z 682 zł do 467 zł. W rezultacie programami jest objęta mniejsza liczba osób.
6. Na brak środków na inwestycje oraz bieżące utrzymanie powiatowych urzędów pracy Prezydium KK zwracało uwagę znacznie wcześniej, m.in. przy debacie o przekazywaniu systemu urzędów pracy samorządom terytorialnym zastrzegając, że nie wyrazi zgody na inwestycje samorządowe kosztem osób bezrobotnych. Dziwić też może fakt, że wiele tych inwestycji rozpoczęto w roku 1997 i do dziś nie zakończono.
7. Prezydium KK nie kwestionując potrzeb dokończenia inwestycji uważa, że środki na ten cel winny pochodzić z ogólnej rezerwy rządowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy budżetowej państwa na rok 2000 oraz ze środków zainteresowanych samorządów terytorialnych, a nie z Funduszu Pracy i na pewno nie ze środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, które w chwili obecnej nie są realizowane.

Decyzja Prezydium KK nr 105/2000 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.