Menu

16 czerwca 2008 (111-115/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 111/08
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Decyzja Prezydium KK nr 112/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Decyzja Prezydium KK nr 113/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

Decyzja Prezydium KK nr 114/08
{do użytku służbowego}

Decyzja Prezydium KK nr 115/08
{do użytku służbowego}

Decyzja Prezydium KK nr 116/08
ws. projektu dofinansowanego programu Inteligentna Energia dla Europy "Zielone miejsca pracy w UE"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że Związek weźmie udział, jako partner w projekcie zatytułowanym "Zielone miejsca pracy w UE".

Strategicznym celem projektu jest podniesienie świadomości pracowników i dostarczenie wiedzy w dziedzinie inteligentnego zużycia energii w ich miejscu pracy.

Prezydium KK deklaruje udział w działaniach projektowych na poziomie europejskim i narodowym w roli partnera w projekcie.

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

  1. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK
  2. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK

Stanowisko Prezydium KK nr 117/08
ws. powołania zespołu przy TK ds.S-G

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ponownie zwraca się do Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych o powołanie przy TK ds.S-G zespołu branżowego ds. służby cywilnej.

Decyzja Prezydium KK nr 118/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 119/08
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.