Menu

27 stycznia 2009 (15-19/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 15/09
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje poselski (KP PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych.

Jednocześnie Komisja Krajowa wnioskuje o zmianę art. 3 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych, który zawiera wykaz szczególnych warunków pracy zdeterminowanych siłami natury oraz procesami technologicznymi.

Zdaniem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pominięcie w wykazie szczególnych warunków pracy, zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych, prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywanych poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej narusza zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym wyrażone w art. 32 ust.1 i 2 Konstytucji RP przez to, że pozbawia pracowników zatrudnionych w takich (obiektywnie rzecz biorąc szczególnych) warunkach możliwości nabycia prawa do emerytury pomostowej. W sposób nieuzasadniony różnicuje on sytuację prawną osób znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji (wykonujących prace w szczególnych warunkach), jednym (osoby wykonujące prace w warunkach określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych) umożliwiając nabycie prawa do emerytury pomostowej, innych (osoby wykonujące prace w warunkach występowania hałasu, poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracę zmianową nocną) pozbawiając możliwości wcześniejszego przejścia na taką emeryturę.

Decyzja Prezydium KK nr 16/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadomienia ZUS przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej.

Decyzja Prezydium KK nr 17/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

Decyzja Prezydium KK nr 18/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie programów specjalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie programów specjalnych.
W § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia należy dodać ppkt 4) o treści "planowane inwestycje pod nowe miejsca pracy".

Kompletna analiza rynku pracy powinna uwzględniać badanie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców w krótkim i długim okresie, jak również analizę realizowanych i planowanych inwestycji pod kątem potencjalnych miejsc pracy (w tym niszowych).

Zdaniem Prezydium KK objęcie analizą wyżej wymienionych elementów umożliwi właściwą charakterystykę oraz identyfikację problemów lokalnych rynków pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 19/09

(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.