Menu

13 marca 2000 (28-32/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 28/2000 ws. ustanowienia pełnomocnictwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając w imieniu NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku ustanawia pełnomocników w osobach Janusza Sniadka – zastępcy Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” i  Leszka Jankowskiego – skarbnika KK działających łącznie. Pełnomocnicy upoważnieni są do reprezentowania interesów NSZZ „Solidarność” jako wspólnika Zurich Solidarni Sp. z o.o. oraz Zurich Solidarni Polska Sp.
z o.o. z siedzibami w Warszawie poprzez uczestniczenie w zgromadzeniach wspólników tych spółek, które odbędą się w ostatnim tygodniu marca 2000 roku oraz wykonywanie prawa głosu.

Decyzja Prezydium KK nr 29/2000 ws. reprezentanta NSZZ „Solidarność” w Komisji przy Funduszu Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na wniosek :Prezesa Krajowego Urzędu Pracy z 3 marca 2000 r. deleguje Jacka Smagowicza jako reprezentanta NSZZ „Solidarność” do Komisji przy Funduszu Pracy ds. przyznawania środków z rezerwy Funduszu.

Stanowisko Prezydium KK nr 30/2000 ws. prywatyzacji cukrowni

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uważa, że sprawa prywatyzacji spółek cukrowych i powołania spółki Polski Cukier wymaga pilnych rozstrzygnięć. Istnieje poważne zagrożenie, że przedłużająca się dyskusja na ten temat może przyczynić się do upadłości wielu spółek cukrowych, których sytuacja ekonomiczna ciągle się pogarsza.
Domagamy się, aby Minister Skarbu Państwa konsultował decyzje w sprawie wyboru ścieżki prywatyzacji poszczególnych cukrowni z zainteresowanymi organizacjami związkowymi.

Decyzja Prezydium KK nr 31/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15.02.2000 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych od ustalenia prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Decyzja Prezydium KK nr 32/2000 ws. BKN

W związku z wygaśnięciem programu finansowania Biur Konsultacyjno – negocjacyjnych ze środków pomocowych tracą moc uchwały Prezydium KK NSZZ „Solidarność” nr 67/92 i 16/90.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.