Menu

21 lutego (20-21/2000)

Apel Prezydium KK nr 20/2000 ws. ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej z 1996 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu RP o podjęcie działań w celu ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej z 1996 r. Równocześnie zwracamy się o niezwłoczną ratyfikację następujących dokumentów:
1. Protokół dodatkowy do Europejskiej Karty Społecznej z 1988 r.,
2. Protokół dodatkowy do Europejskiej Karty Społecznej ustanawiający system skarg zbiorowych z 1992 r.
Ratyfikację tych protokołów należy traktować jako element przygotowań do ratyfikacji Zrewidowanej Karty. Wejście w życie wymienionych dokumentów jest szczególnie istotne dla rozwoju dialogu społecznego, ponieważ dostarcza instrumentów kontroli i egzekucji zapisów Karty poprzez zastosowanie systemu zażaleń zbiorowych.

Decyzja Prezydium KK nr 21/2000 ws. opinii o autopoprawce MPiPS do projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przypominając, że negatywnie zaopiniowało projekt ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgłasza następujące zastrzeżenia do proponowanej autopoprawki dotyczącej tego projektu:
1. Negatywnie opiniujemy proponowany zapis art. 11, ponieważ oznacza on praktycznie ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2000 r. na poziomie 700 zł.
Przedstawiciele rządu zgodzili się z partnerami społecznymi na spotkaniu w dniu 28 stycznia 2000 r., że do wejścia w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zmiany tego wynagrodzenia odbywać się powinny w dotychczasowym trybie.
2. Uważamy, że informacje i analizy wymienione w proponowanym art. 13 dotyczące minimalnego wynagrodzenia powinny być corocznie przedstawiane także partnerom społecznym przed negocjacjami w Komisji Trójstronnej.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.