Menu

15 lutego 2000 (16-19/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 16/2000 ws. zmian w Statucie Fundacji Gospodarczej NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając na mocy uchwały KK nr 667/99 z dnia 14.09.1999 r. postanawia przyjąć zmiany w Statucie Fundacji Gospodarczej NSZZ „Solidarność”. Zmiany Statutu w załączeniu.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 16/2000

Na podstawie paragrafu 11 punkt k Statutu Fundacji Gospodarczej NSZZ „Solidarność” uchwala się co następuje:
par. 1
W Statucie Fundacji Gospodarczej NSZZ „Solidarność” wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 skreśla się NSZZ „Solidarność”, po zmianie § 1 otrzymuje brzmienie:
„Powołuje się fundację o nazwie „Fundacja Gospodarcza, zwaną dalej Fundacją”.
2. W § 3 skreśla się „Gdańsk” i w to miejsce wpisuje „Gdynia”, po zmianie § 3 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Fundacji jest Gdynia”.

Decyzja Prezydium KK nr 17/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. najniższego wynagrodzenia za pracę

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące zastrzeżenia do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
Zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia w bieżącym roku - według deklaracji zawartej w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia - odbywać się powinny
w dotychczasowym trybie. Proponowana kwota 700 zł jest jednak ustalona przez rząd
w sposób arbitralny i nie jest do przyjęcia przez NSZZ „Solidarność” bowiem według stosowanej dotychczas metodologii ustalania płacy minimalnej opartej na wydatkach 20% osób w gospodarstwach pracowniczych najuboższych (I grupy kwintylowej) wysokość najniższego wynagrodzenia powinna wynosić ok. 772 zł.
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” po raz kolejny domaga się, aby podstawą regulacji była wynegocjowana z partnerami społecznymi metodologia ustalania minimalnego wynagrodzenia.

Decyzja Prezydium KK nr 18/2000 ws. opinii o projekcie nowelizacji rozporządzenia RM ws. trybu i warunków przyznawania dotacji na inwestycje infrastrukturalne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. trybu
i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Decyzja Prezydium KK nr 19/2000  ws. rejestracji MKK Zakładów Grupy Centrozap

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95 rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Zakładów Grupy Centrozap.

MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr „37”.

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.