Menu

20 listopada 2001 (172-174/2001)

Stanowisko Prezydium KK nr 172/2001 ws. negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu prowadzenia negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niejasne i sprzeczne informacje na temat ustępstw w sprawie swobodnego obrotu ziemią dają powody do przypuszczeń, iż poza publicznymi stanowiskami ze strony polskiej są składane niejawne zapewnienia o daleko idących ustępstwach niekorzystnych dla Polski. To stawia ją w sytuacji petenta, dla którego ważniejsze staje się przystąpienie do Unii, a nie wynegocjowanie korzystnych warunków członkostwa.
Zgoda na okresy przejściowe w swobodnym przepływie osób i podejmowaniu zatrudnienia w Unii Europejskiej prowadzi do traktowania naszych pracowników jako drugiej kategorii zatrudnionych. Pragniemy przypomnieć, że Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 26 października 2001 r. wyraził swoje zaniepokojenie niespójnymi informacjami rządu SLD – UP – PSL na temat stanowiska negocjacyjnego dotyczącego tej sprawy.
Negocjacje oznaczają ustępstwa nie tylko jednej strony, ale i wszystkich układających się partnerów. Sposób negocjowania prezentowany przez władze w ostatnim czasie rodzi niepokój, iż z powodu partykularnych interesów swego środowiska politycznego godzą się na ustępstwa w negocjacjach, co spowoduje większy sceptycyzm polskiego społeczeństwa wobec Unii Europejskiej. 
Może to mieć negatywny wpływ na wyniki referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia dotychczasowy sposób informowania społeczeństwa w tych ważnych kwestiach a zwłaszcza przyjęcie stanowiska w sprawach istotnych dla pracowników bez konsultacji z ich przedstawicielami i dlatego domaga się przedstawienia w trybie pilnym pełnego stanowiska przyjętego przez polski rząd.

Decyzja Prezydium KK nr 173/2001 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 174/2001 ws. upoważnienia do podpisania Protokołu Dodatkowego nr 3 do PUZP dla pracowników „Orbis” S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników „Orbis” S.A. Edytę Radke do negocjowania i podpisania w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Protokołu Dodatkowego nr 3 do Ponadzakladowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „Orbis” S.A.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.