Menu

25 września 2001 (151-153/2001)

Stanowisko Prezydium KK nr 151/2001 ws. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do Premiera RP o wystąpienie do prezesa Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu sprawdzenia prawidłowości poboru składki.
Przychody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 8 miesięcy 2001 roku zrealizowane są w wysokości 45,6%. Oznacza to, że w przypadku utrzymania przez ZUS dotychczasowego trybu przekazywania środków dochody FGŚP za cały rok wyniosą tylko 68,4% planu. Z tego powodu Fundusz nie posiada aktualnie zdolności do pełnej realizacji zadań w trybie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Dochodzi nie tylko do opóźnień wypłat, ale od 1 lipca br. wstrzymano rozpatrywanie przez Radę Funduszu wniosków marszałków województw o zmianę warunków zwrotu świadczeń, a od 20 września br. rozpatrywanie wniosków marszałków o wypłatę świadczeń jednorazowych i pożyczek na ubezpieczenie społeczne pracowników.
Nierozwiązanie przez rząd problemów Funduszu spowoduje faktyczną likwidację systemu ochrony roszczeń pracowniczych. Do takiej sytuacji nie wolno dopuścić w interesie pracowników i pracodawców.

Decyzja Prezydium KK nr 152/2001 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 153/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.