Menu

9 lipca 2001 (112-115/2001)

Decyzja Prezydium nr 112/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. wskaźników i trybu udzielania kredytów i pożyczek z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.06.2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

Decyzja Prezydium KK nr 113/2001 ws. rejestracji Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Mięsnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia wyrejestrować – w związku z podjęciem decyzji o połączeniu sekcji - następujące sekcje krajowe NSZZ „Solidarność” :
- Sekcję Krajową Pracowników Przemysłu Mięsnego,
- Sekcję Krajową Przemysłu Drobiarskiego.
Jednocześnie Prezydium KK dokonuje rejestracji Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego.

Decyzja Prezydium KK nr 114/2001 ws. upoważnienia do podpisania protokołu dodatkowego do PUZP dla pracowników gospodarstw pomocniczych JOW

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia zespół w składzie:
1. Ryszard Ignaczewski – przewodniczący Sekcji Krajowej Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości
2. Maria Szczurowska – sekretarz Sekcji Krajowej Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości
do podpisania w imieniu NSZZ „Solidarność” protokołu dodatkowego nr 3 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 28.02.1997 r. dla Pracowników Gospodarstw Pomocniczych Jednostek Organizacyjnych Więziennictwa (nr rejestru U-XI).

Decyzja Prezydium KK nr 115/2001 (do użytku służbowego)

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.