Menu

29 maja 2001 (89-91/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 89/2001 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 90/2001 ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS w sprawie nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniający ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Z uzasadnienia do projektu wynika, że bezpośredniego uregulowania w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wymaga kwestia odsetek od nieterminowo uiszczanych kar. W związku z tym proponujemy dodanie w art. 204 nowego ustępu o treści: „Od nie uiszczonych w terminie kar pieniężnych nałożonych na podstawie niniejszej ustawy nalicza się na rzecz budżetu państwa odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie w wysokości odsetek ustalonych na podstawie art. 56 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926, ze zm.)”.

Decyzja Prezydium KK nr 91/2001 ws. rejestracji MKK przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z siedzibą w Radomiu. MKK jest zarejestrowana w Krajowym rejestrze MKK pod nr „52”.
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.