Menu

22 maja 2001 (87-88/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 87/2001 ws. opinii o projekcie nowelizacji ustawy o zatrudnieniu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do przedstawionego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektu (z dnia 17 kwietnia 01) nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu:
1. Proponowane zmiany są niezbędne w związku z koniecznością dostosowania naszego rynku pracy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.
2. Poważne obawy budzą jednak propozycje zmian:
- polegające na dodaniu ust. 7 w art. 23 ustawy (pkt 6 zmian). Zmiana ta spowoduje, że obywatel państwa będący członkiem UE będzie mógł pobierać w Polsce zasiłek dla bezrobotnych, nabywając wcześniej to prawo do zasiłku w innym kraju UE. Jeśli obywatelowi polskiemu będzie przysługiwało takie samo prawo w krajach UE – to zmianę akceptujemy,
- na dodaniu w art. 27 ustawy ust. 3 i ust. 3b (pkt 7 zmian). Zmiana ta spowoduje że bezrobotny będący obywatelem państwa UE, który nabył w Polsce prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia zachowa to prawo pomimo udania się do innego państwa UE w celu poszukiwania pracy. Jeśli obywatelowi polskiemu będzie przysługiwało takie samo prawo w krajach UE to zmianę akceptujemy.
Zmiany zaproponowane w art. 50 ust. 1 ustawy (pkt 8 zmian) proponują obszerny katalog ułatwień dla cudzoziemców do wykonywania pracy w Polsce bez wydanego zezwolenia
na pracę. Jeśli kraje UE podtrzymywać będą swoje stanowisko wprowadzania siedmioletnich okresów przejściowych ograniczających na własnym terytorium zatrudnienie obywateli polskich to przyjęcie zmian w tym artykule będzie dla Polski i jej obywateli niekorzystne. Zatrudnienie obywateli polskich w UE i na odwrót musi się opierać na zasadach wzajemności.
Prezydium KK wnosi o skreślenie zmiany w art. 15 nowy ust. 1a (pkt 5 zmian) gdyż do ustawy nie należy zapisywać artykułów konstytucyjnych (art. 32) oraz o wprowadzenie wysokich odszkodowań zasądzanych przez Sądy Pracy, zamiast dotychczasowych grzywien przewidzianych w art. 66 nowy pkt 3 (pkt 9 zmiany).
Prezydium KK uważa ponadto za konieczne rzetelne wyliczenie skutków finansowych dla Funduszu Pracy z tytułu zwiększenia zatrudnienia w organach zatrudnienia, jak i wzrostu wydatków na zasiłki dla bezrobotnych cudzoziemców.
Niezbędne jest też ratyfikowanie konwencji MOP nr 150 dotyczącej roli, zadań i organizacji administracji pracy (szczególnie art. 8 i art. 10 konwencji) wraz z odpowiednim zaleceniem.

Decyzja Prezydium KK nr 88/2001 (do użytku służbowego)


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.