Menu

20 marca 2001 (41-47/2001)

Stanowisko Prezydium KK nr 41/2001 ws. zmiany ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi o wycofanie poselskiego projektu zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dalszych prac legislacyjnych i zastąpienia go projektem senackim, który  bardziej kompleksowo reguluje sposób przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Projekt senacki winien być uzupełniony o przepis przywracający prawo do podwyższonego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego osobom, które znajdowały się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę przed wejściem w życie ostatnio znowelizowanych przepisów (tj. przed 1 stycznia 2001 roku).

Decyzja Prezydium KK nr 42/2001 ws. rejestracji MKK Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach. MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod numerem „51”.

Decyzja Prezydium KK nr 43/2001 ws. wykreślenia MKK przy Zakładzie Energetycznym Toruń S.A. z rejestru

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na mocy uchwał Komisji Krajowej nr 502/95 oraz 555/96, w związku z utworzeniem jednej organizacji związkowej
w Zakładzie Energetycznym Toruń S.A., skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną przy Zakładzie Energetycznym Toruń S.A. zarejestrowaną pod numerem 27
w Krajowym Rejestrze MKK.

Stanowisko Prezydium KK nr 44/2001 ws. rządowego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia inicjatywę wydania nowej ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jednocześnie Prezydium Komisji Krajowej  podziela opinię Rządu, że projekt ustawy wymaga dalszych prac legislacyjnych i oczekuje, że przedstawi on projekt ustawy o zmianie obowiązującej ustawy (o którym mowa w stanowisku), uzupełniając wykaz osób podlegających ustawie.

Decyzja Prezydium KK nr 45/2001 ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu inwestycji

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy z dnia 15 marca 2001 r. o wspieraniu inwestycji:
1. Proponowany pułap wartości inwestycji 10 mln euro  preferuje inwestycje dla dużych przedsiębiorstw. Wprowadzenie możliwości skorzystania z dotacji dla przedsiębiorców, którzy utworzą 200 nowych miejsc pracy jest skierowane do dużych i średnich przedsiębiorstw. Projekt nie zawiera rozwiązania skierowanego do małych przedsiębiorstw, które ułatwiłoby im utworzenie jednego lub kilku miejsc pracy.
2. Uzasadnionym wydaje się rozszerzenie kryteriów przyznania dotacji dla polskich inwestorów posiadających międzynarodowe certyfikaty jakości, promujących wyroby polskie.
3. Zgodnie z projektowanym art. 12 ustawy minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje oceny realizacji zobowiązań, będących podstawą udzielenia wsparcia finansowego. Wątpliwości budzi brak określenia momentu oceny oraz metod kontroli wykorzystania dotacji .
4. Brak jest wstępnego projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

Decyzja Prezydium KK nr 46/2001 ws. opinii o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  pozytywnie opiniuje rządowy projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która ma na celu dostosowanie polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej poprzez przyznanie organizacjom związkowym uprawnień o charakterze informacyjnym i konsultacyjnym w przypadku transferu przedsiębiorstw.
Prezydium KK proponuje ponadto:
1) przyznanie stronom prawa do odwołania się do organu arbitrażowego w razie niezawarcia porozumienia w sprawie działań, jakie dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podjąć w stosunku do pracowników zatrudnionych w przejmowanym zakładzie,
2) dodanie w punkcie 2 wyrazów: niezwłocznie po podjęciu zamiaru.

Stanowisko Prezydium KK nr 47/2001 ws. dostosowania procedur rejestracji leków i ustalania ich cen do wymogów UE

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego w sprawie dostosowywania procedur rejestracji leków do wymogów Unii Europejskiej i zwraca się do Rządu o pilne negocjacje okresu przejściowego w tej sprawie.
Prezydium KK uważa, że brak działań w tej sprawie będzie szkodliwy społecznie, gdyż spowoduje wzrost cen leków i przyczyni się do wzrostu bezrobocia wśród pracowników sektora farmaceutycznego. Ponadto może zaszkodzić też interesom budżetu państwa, bo będzie skutkował zwiększeniem dopłat do leków.


 

 

 

 

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.