Menu

18 września 2002 (185-193/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 185/02 ws. problemów budownictwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, na wniosek Sekcji Krajowej Materiałów Budowlanych, postanawia wnieść pod obrady Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych kwestię skutków dla rynku pracy i gospodarki polskiej:
- patologii w imporcie cementu
- projektowanego wzrostu podatku VAT na materiały budowlane.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 185/02: U Z A S A D N I E N I E

Niepokojącym, obserwowanym przez branżę cementową zjawiskiem jest ponad dwukrotny wzrost importu cementu do Polski, głównie z Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Import tego produktu prowadzony jest w wielu wypadkach z naruszeniem polskiego prawa budowlanego, przede wszystkim w zakresie procedury kontroli jakości wyrobów. Cement wwożony do Polski, głównie z Białorusi, nie posiada wymaganych certyfikatów
i norm. Wadliwy sposób transportu powoduje obniżenie jakości tego produktu.
Załogi zakładów branży cementowej są  aktywnie zaangażowane w program obniżki kosztów, rozumiejąc jego znaczenie i konieczność. Dlatego istotne jest wprowadzenie ceł importowych, eliminacja cen dumpingowych importowanego cementu i wprowadzenie zasady, że tylko producent może ubiegać się o certyfikat jakości, a nie - jak obecnie - importer. Jednocześnie należy tak zmienić prawo budowlane w zakresie uprawnień
i obowiązku kontroli przez Główny Urząd Ceł i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, aby wyeliminować stosowanie materiałów budowlanych niskiej jakości. Import cementu powinien podlegać ustawie o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych oraz aktom wykonawczym do ustawy (takim jak np. projektowane rozporządzenie RM w sprawie krajów o gospodarce nierynkowej oraz przypadków, w których poszczególni zagraniczni eksporterzy lub producenci z krajów o gospodarce nierynkowej mogą wystąpić o uznanie ich za podmioty działające na zasadach gospodarki rynkowej).
Brak reakcji ze strony rządu może doprowadzić do wyeliminowania z rynku polskich cementowni, a tym samym ograniczenia zatrudnienia, co grozi wybuchem społecznym.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządu i partnerów społecznych, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Głównego Urzędu Ceł i Państwowej Inspekcji Handlowej o pilne rozpoznanie problemu importu cementu oraz przeanalizowanie deklaracji podniesienia stawki VAT. Rozwój budownictwa jest bowiem kluczowym elementem rozwoju gospodarki i obniżania bezrobocia.

Stanowisko Prezydium KK nr 186/02 ws. Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ustala następujące zasady dotyczące Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”.
Rada Programowa „Tygodnika Solidarność” zostanie powołana przez Zgromadzenie Wspólników „TYSOL” sp. z o.o., czyli przez Komisję Krajową lub - upoważnione przez Komisję Krajową - Prezydium KK.
W skład Rady wejdą:
a) przedstawiciele Komisji Krajowej, którzy mają doświadczenie w sferze promocji, informacji i komunikacji wewnętrznej Związku,
b) osoby będące autorytetami w dziedzinach: badania opinii publicznej, socjologii, historii, prasoznawstwa i innych nauk humanistycznych.

Decyzja Prezydium KK nr 187/02 (do użytku wewnętrznego) 
 
Decyzja Prezydium KK nr 188/02 (do użytku wewnętrznego)

Decyzja Prezydium KK nr 189/02 (do użytku wewnętrznego)

Decyzja Prezydium KK nr 190/02 (do użytku wewnętrznego)

Decyzja Prezydium KK nr 191/02 (do użytku wewnętrznego)

Decyzja Prezydium KK nr 192/02 (do użytku wewnętrznego)

Decyzja Prezydium KK nr 193/02 ws. przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w Naczelnej Radzie Zatrudnienia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” akceptuje kandydatury Józefa Mozolewskiego oraz Zdzisława Maszkiewicza jako przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w Naczelnej Radzie Zatrudnienia.

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.