Menu

9 lipca 2002 (127-131/2002)

Stanowisko Prezydium KK nr 127/02 ws. sytuacji w Stoczni Szczecińskiej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu wyjazdowym w Szczecinie w dniu 9 lipca 2002 r. ponownie zapoznało się z aktualną sytuacją pracowników grupy kapitałowej Stoczni Szczecińskiej.
Prezydium KK uznaje za niedopuszczalne opóźnianie przez rząd ogłoszenia raportu o sytuacji w sektorze stoczniowym i brak realizacji deklarowanych działań prowadzących do wznowienia produkcji i powrotu ludzi do pracy.

Przedłużanie tego stanu dramatycznie powiększa zagrożenie dla całego sektora i jego otoczenia. Dlatego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do rządu o pilne przygotowanie wspólnie z pracodawcami i związkami zawodowymi sektorowego programu restrukturyzacyjnego w formie ustawy, podobnie do zastosowanych w sektorze hutniczym, zbrojeniowym, itd. W opinii Prezydium KK, bazą do takiego projektu powinny być propozycje osłon socjalnych przygotowane przez organizacje związkowe działające w Stoczni i przyjęte przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Szczecinie.

Decyzja Prezydium KK nr 128/02 ws. kandydatów NSZZ „Solidarność” do Rady Ochrony Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia zgłosić: Jerzego Langera i Bożenę Borys – Szopę jako przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do Rady Ochrony Pracy i jednocześnie proponuje Bożenę Borys – Szopę na stanowisko Przewodniczącego Rady.

Decyzja Prezydium KK nr 129/02 ws. opinii o ustawie o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz zmianie innych ustaw, zwraca się do Ministra Gospodarki o przedstawienie:
• szczegółowego uzasadnienia zaliczenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego;
• zakresu i udziału tych dotacji we wszystkich środkach pieniężnych przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego.
Zmiana art. 5 ust. 2 powoduje konieczność wykreślenia art. 25 ust. 4 i ust. 5,
co eliminuje możliwość dochodzenia roszczeń bądź zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego wobec Skarbu Państwa oraz pozbawia te jednostki prawa do odsetek z tytułu nieprzekazania w terminach kwot dofinansowania na zadania z zakresu administracji rządowej (odpowiednio do ustawy o finansach publicznych).
Jednocześnie Prezydium Komisji Krajowej uznaje za konieczne wzięcie pod uwagę opinii samorządów wojewódzkich na temat wyżej wymienionego rozporządzenia.

Decyzja Prezydium KK nr 130/02 ws. zgody na przeprowadzenie akcji protestacyjnej w obronie Stoczni Szczecińskiej

W związku z dramatyczną sytuacją Stoczni Szczecińskiej, realizując wymóg regulaminu Krajowego Funduszu Strajkowego Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się - w uzgodnieniu z Komisją Międzyzakładową oraz Zarządem Regionu Pomorze Zachodnie - do Komisji Krajowej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie w Warszawie akcji protestacyjnej w obronie Stoczni.

Decyzja Prezydium KK nr 131/02 ws. umowy dot. remontu budynku KK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w nawiązaniu do uchwały KK nr 96/02 upoważnia Leszka Jankowskiego - Skarbnika KK i Mirosława Kaszę - członka Prezydium KK do podpisania umów związanych z modernizacją budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku, zgodnie z decyzją zespołu powołanego na mocy w/w uchwały KK.

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.